User Rating: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

   Web Admin 2017-02-22 11:24:13

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မူလေငြလံုးေငြရင္း ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေရႊလင္းျပည့္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ယူေဆာင္ ရြက္ေသာ စကားပင္-လမိုင္း ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း (၁/၀)မိုင္၊ ေဝဟဂၤမ-ရွင္လွ (တ)ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္း(၁/၀)မိုင္၊ ေရႊေဘာင္-သံုး ဆယ္ေပး...

   Read More

  • သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္၊ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းေက်းရြာ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

   Web Admin 2017-02-21 11:19:08

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၀ ရက္  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျမစိမ္းေရာင္စီမံ ကိန္းေက်းရြာ(၇)ရြာအနက္ မက်ီးကုန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆင္ညွပ္ကုန္းျမစိမ္းေရာင္ စီမံကိန္း ေက်းရြာသို႔ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္...

   Read More

  • ေသာက္သံုးေရ ရရွိေရး စက္ေရတြင္းတူးေဖာ္ရန္ အလွဴေငြလွဴဒါန္း

   Web Admin 2017-02-20 11:37:33

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္  မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ေကာက္ရပ္ကြက္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရရရွိေရး စက္ေရတြင္း တူးေဖာ္ရန္ အလွဴေငြလွဴဒါန္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါ ရပ္ကြက္ ဝါခင္းကုန္းမာရ္ေအာင္ရတနာ ဓာတုဃရေစတီဓမၼဗိမာန္တြင္ က်င္းပသည္။  အလွဴေငြ ေပးအပ္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔...

   Read More

  • ေက်းလက္လမ္းတံတားႏွင့္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ

   Web Admin 2017-02-14 15:12:24

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ဦးခ်မ္းေျမ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးဦးကံခြ်န္တုိ႔သည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္က တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕ ရန္ပံုေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ျမင္းျခံ-နဘူး အုိင္-ေျမစေကာင္းလမ္း(၂/၆)မုိင္ ေက်းလက္ ေျမသားလမ္း ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာသုိ႔ေရာက္ရွိရာ MIAMI ကုမၸဏီ...

   Read More

  • သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္စီမံကိန္း ေက်းရြာစီမံကိန္း ေက်းရြာမ်ားေဆာင္ရြက္

   Web Admin 2017-02-14 15:09:26

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္  မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျမစိမ္းေရာင္ေက်းရြာစီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ရြာ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္  ေက်းရြာ ၁၃ ရြာ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေက်းရြာ  ၇ ရြာ၊ စုစုေပါင္း ေက်းရြာ ၂၂ ရြာ ၌ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>