User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ေဒါက္တာစိုးသန္း

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန

 

 

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံေရးခန္႕ခြဲေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၃
၇၃လမ္း × သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

လယ္ယာေျမစီမံခန္႕ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန

ဒု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၄၁၇
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အထက္ျမန္မာျပည္ေၾကးတိုင္ ဦးစီးဌာန

ဒု-ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၅၃၆
၆၈လမ္း × ၃၀ လမ္းေထာင့္၊ စုေပါင္းရံုး၀င္းအတြင္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၈၆၅၆
၇၃လမ္း × သိပၸံလမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္။

စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၆၇၀
ရန္မန္းလမ္းေဘး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံၿဖိဳးေရးဘဏ္

မန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၃၄၉၃၊ ၀၂-၆၉၇၄၀
၆၃လမ္း × ၃၄လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

စက္မႈတုိင္း(၄)၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴ း
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၈၇၈၇
တံခြန္တိုင္၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၈၀၇၉၄
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၃၁၅၈၄၂
သရက္ကုန္းငါးေမြးျမဴေရးစခန္း နန္းေရွ႕

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ -၇၀၅၉၇
ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ နတ္ေရကန္။

သမ၀ါယမဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၇၊ ၆၀၂၆၉
၃၀လမ္း၊ ၆၈x၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံ

တိုင္းေဒသႀကီး သမ၀ါယမအသင္းစုခ်ဳပ္

ဥကၠဌ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၀၁၂၄၊ ၀၂-၃၀၁၂၆

အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၀၉
၈၂လမ္း × ၂၅ လမ္းေထာင့္

သမ၀ါယမေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၁၉၆
ပုသိမ္ႀကီးၿမိ႕နယ္။

ယြန္းပညာေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၀၆၇
ပုဂံၿမိဳ႕။

ေဆာင္းဒါးယက္ကန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၈၂၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္။

ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၁၄၈
၂၅လမ္း x ၂၆လမ္းၾကား၊ ၈၃လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

စိုက္ပ်ိ ဳ းေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

   Web Admin 2018-01-11 10:23:39

   ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္  ေက်ာက္ဆည္ခ႐ိုင္၊ တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရန္ပံုေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက တံတားဦးၿမိဳ႕၊ အင္းဝခန္းမ၌ က်င္းပသည္။  အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းႏွင့္...

   Read More

  • စဥ့္ကူးၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝေဘး ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္

   Web Admin 2017-12-30 13:34:29

   စဥ့္ကူးၿမိဳ႕တြင္ သဘာဝေဘး ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႔ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၉ရက္  စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေအာက္တုိဘာလက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားေသာအိမ္ေထာင္စု (၂၅)စုအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ...

   Read More

  • ေညာင္ဦးတြင္ အေျခခံတိရစာၦန္က်န္းမာေရး အကူသင္တန္း ဖြင္႔လွစ္

   Web Admin 2017-12-23 13:42:59

   ေညာင္ဦးတြင္ အေျခခံတိရစာၦန္က်န္းမာေရး အကူသင္တန္း ဖြင္႔လွစ္၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ​ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခရုိင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ အေျခခံတိရစာၦန္ က်န္းမာေရးအကူသင္တန္းဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ တုိင္းရင္း(ၾကက္)...

   Read More

  • မ်ိဳးေစ့ထုတ္ သမဝါယမအသင္း ဖြ႔ဲစည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး

   Web Admin 2017-12-22 11:54:16

   မ်ိဳးေစ့ထုတ္ သမဝါယမအသင္း ဖြ႔ဲစည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္   မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ပန္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေတာင္သူ ဦးေအာင္ေအာင္ထြန္း (ကြင္းအမွတ္-၁၉၉)၊ ဦးပိုင္အမွတ္ (၈၂/၂) တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မ်ိဳးေစ့ထုတ္သမဝါယမအသင္း ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မိုးစပါး အရည္အေသြးေကာင္း(ဧရာမင္း)R.S to C.S မ်ိဳးသန္႔မ်ိဳးပြား ၃၀ ဧက စံျပကြက္၊...

   Read More

  • ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ၂၀၁၇ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၊ ထူးခြ်န္ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္

   Web Admin 2017-12-15 12:28:33

   ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ၂၀၁၇ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၊ ထူးခြ်န္ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္  ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္  ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးရွိ ၂၀၁၇ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ေတာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည္။  အခမ္းအနားသုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >>