User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ဦးမ်ိဳးသစ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ -
လိပ္စာ

အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၀၃၃
ရန္ကင္းေတာင္-ပုသိမ္ႀကီးလမ္းေထာင့္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၃၅၂၊ ၀၂-၆၅၇၂၂၊ ၀၂-၃၆၃၅၅
၃၀လမ္း၊ ၆၈-၇၀လမ္းၾကား။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ဒု-ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၁၈၇
မွန္တန္းရပ္၊ အမရပူရ။

အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

တာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၃၀၁
၈၄လမ္း၊၂၈x၂၉လမ္းၾကား၊

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

ဒု ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂- ၅၉၈၇၅
ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ကြၽဲဆည္ကန္

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဒု-လ/ထ ေထြဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၁၇၇
၃၅x၆၄လမ္းေထာင့္၊

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၀၃၃၂၊ ၇၀၄၆၇
လိပ္စာ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ။


လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၃၀၄၁၊ ၀၂-၆၀၂၄၉၊ ၀၂-၇၃၀၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၄၃၆၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၄၃
၈၃ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ္းၾကား။

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - (တုိင္း)၀၂-၆၃၁၁၇၊ (ခရိုင္)၀၂-၆၀၂၉၀
၇၈ လမ္း၊ သီတာေအးရပ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕

တိုင္းမန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၀၇၄
ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေကြ႔။

တိုင္းေဒသႀကီးကုန္တင္ကုန္ခ် ေကာ္မတီရံုး (တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္)

တိုင္းဇုန္နယ္ေျမမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၃၄(ဇုန္နယ္ေျမရံုး)၊ ၀၂-၂၁၀၄၆
၃၅ လမ္း၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေနာက္။

အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၃၉၇၆၊ ၀၉-၅၁၅၂၄၂၃
၃၅x၉၀ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၅၁၄၈
၁၂ လမ္း x ၁၄လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၂၁၀၃၊ ၀၂-၆၁၁၅၀၊ ၀၉-၂၀၁၀၄၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၃လမ္းေထာင့္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၅၇၊ ၀၂-၆၇၄၇၀၊ ၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇
၆၆ x ၆၅ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ လမ္းၾကား။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2018-01-21 12:56:56

   ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ဆင္စခန္းဖြင့္လွစ္  ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒီးဒုတ္ေရျပာအိုင္သြား ကားလမ္းေဘး ၀ွက္ကားဒီးဒုတ္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာအတြင္းရွိ ဒီးဒုတ္ေရတံခြန္ဆင္စခန္းကို ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီက အဆိုပါဆင္စခန္းတြင္ ဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္သည္။  ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးျမန္မာ့သစ္ထုတ္ လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးနႏၵစိုးတို႔က မုခ္ဦးအား...

   Read More

  • ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမူၾကမ္းအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2018-01-19 10:39:46

   ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စီမံကိန္းမူၾကမ္းအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္  ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈစီမံကိန္း (AIRBM)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းစဥ္ (၃)၊ စီမံကိန္းအပိုင္းခြဲ (၁)၏ ESIA/ESMP မူၾကမ္းအတြက္ လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၂၆...

   Read More

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအတြက္ ေျမာင္းစာသိမ္သံကန္မ်ား ဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အခမ္းအနား က်င္းပ

   Web Admin 2017-12-27 10:13:33

   မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာနအတြက္ ေျမာင္းစာသိမ္သံကန္မ်ား ဝယ္ယူရန္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အခမ္းအနား က်င္းပ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမာင္းစာသိမ္း (Skip Loader)ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ ေျမာင္းစာသိမ္း (Trank Carrier)သံကန္မ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး (၆)ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။  အခမ္းအနားသို႔ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒...

   Read More

  • ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2017-12-17 12:03:04

   ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္(၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက အဆုိပါ အမိ်ဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္း၌က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမို႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္မွ...

   Read More

  • ထာဝရ ဖဲႀကိဳးျဖဴသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲ မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ က်င္းပ

   Web Admin 2017-12-03 12:00:31

   ထာဝရ ဖဲႀကိဳးျဖဴသံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲ မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ က်င္းပ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး (၁၆)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီက မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ က်င္းပသည္။  အဆုိပါ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖဲြ႔ဝင္...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>