User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

 

၀န္ႀကီး - ဦးမ်ိဳးသစ္

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန

 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ -
လိပ္စာ

အပူပိုင္းေဒသစိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၀၃၃
ရန္ကင္းေတာင္-ပုသိမ္ႀကီးလမ္းေထာင့္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာန

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၃၅၂၊ ၀၂-၆၅၇၂၂၊ ၀၂-၃၆၃၅၅
၃၀လမ္း၊ ၆၈-၇၀လမ္းၾကား။

ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း

ဒု-ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၀၁၈၇
မွန္တန္းရပ္၊ အမရပူရ။

အမွတ္(၁)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

တာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၃၀၁
၈၄လမ္း၊၂၈x၂၉လမ္းၾကား၊

အမွတ္(၂)သတၱဳတြင္း လုပ္ငန္း

ဒု ေထြ/ဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂- ၅၉၈၇၅
ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ကြၽဲဆည္ကန္

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း

ဒု-လ/ထ ေထြဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၁၇၇
၃၅x၆၄လမ္းေထာင့္၊

ဘူမိေဗဒေလ့လာေရးႏွင့္ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး ဦးစီးဌာန

ညႊန္မွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၆၀၃၃၂၊ ၇၀၄၆၇
လိပ္စာ - ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးလမ္း၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ။


လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၃၀၄၁၊ ၀၂-၆၀၂၄၉၊ ၀၂-၇၃၀၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၄၃၆၂
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္။

တိုင္းေဒသႀကီးအလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၆၉၄၃
၈၃ လမ္း၊ ၂၃ x ၂၄ လမ္းၾကား။

အလုပ္ရံုႏွင့္ အလုပ္သမားဥပေဒစစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး၊
ဖုန္းနံပါတ္ - (တုိင္း)၀၂-၆၃၁၁၇၊ (ခရိုင္)၀၂-၆၀၂၉၀
၇၈ လမ္း၊ သီတာေအးရပ္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕

တိုင္းမန္ေနဂ်ာ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၀၇၄
ကမ္းနားလမ္း၊ ေက်ာက္ေကြ႔။

တိုင္းေဒသႀကီးကုန္တင္ကုန္ခ် ေကာ္မတီရံုး (တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘတ္ဂ်က္)

တိုင္းဇုန္နယ္ေျမမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၃၄(ဇုန္နယ္ေျမရံုး)၊ ၀၂-၂၁၀၄၆
၃၅ လမ္း၊ ျပည္ႀကီးေပ်ာ္ဘြယ္အေနာက္။

အလုပ္သမားေရးရာ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၃၉၇၆၊ ၀၉-၅၁၅၂၄၂၃
၃၅x၉၀ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။

အလုပ္သမားေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၅၁၄၈
၁၂ လမ္း x ၁၄လမ္းၾကား၊ ၆၆လမ္း၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၇၂၁၀၃၊ ၀၂-၆၁၁၅၀၊ ၀၉-၂၀၁၀၄၄၂
၃၀ လမ္း x ၆၃လမ္းေထာင့္။

ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၃၉၄၅၇၊ ၀၂-၆၇၄၇၀၊ ၀၉-၄၃၁၂၀၈၆၇
၆၆ x ၆၅ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ လမ္းၾကား။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ ဌာနမ်ား သတင္း

  • သႀကၤန္ကာလအမီ ဦးပိန္တံတားႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ယာယီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္

   Web Admin 2017-03-21 13:43:16

   သႀကၤန္ကာလအမီ ဦးပိန္တံတားႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ယာယီျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္  ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ ဦးပိန္တံတားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားျပားသည့္အတြက္ တံတားႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ ယာယီျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ သံုးစြဲ၍ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတႏွင့္...

   Read More

  • အာဆီယံအဆင့္မီ ေခတ္မီပန္းရန္နည္းပညာ(အုတ္စီ)ကာလတိုကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း(အခမဲ့)ဖြင့္လွစ္

   Web Admin 2017-03-19 12:35:26

   အာဆီယံအဆင့္မီ ေခတ္မီပန္းရန္နည္းပညာ(အုတ္စီ)ကာလတိုကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း(အခမဲ့)ဖြင့္လွစ္  ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၈ ရက္  လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေစေရးနွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေကာင္း မ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး)ကႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ေသာ ေခတ္မီပန္းရန္နည္းပညာ(အုတ္စီ)ကာလတိုကၽြမ္းက်င္မႈအေျခခံသင္တန္း(အခမဲ့)ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက မႏၱေလး၊ခ်မ္းေအးသာစံ ၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္း၈၀၊ ၂၆လမ္းႏွင့္၂၇လမ္းၾကားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး)အသင္းရံုး၌ က်င္းပ...

   Read More

  • ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြး

   Web Admin 2017-02-23 14:25:28

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ GIZ တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာလုပ္သားထု ကၽြမ္းက်င္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာျမွင့္တင္ေရး အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ၆၂ လမ္းရွိ...

   Read More

  • ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၲေလး) ပဥၥမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝး က်င္းပ

   Web Admin 2017-02-05 11:48:39

   ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္  ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၲေလး) ၂၀၁၄-၂၀၁၇သက္တမ္း ပဥၥမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္းႏွင့္ ၆၆လမ္းေထာင့္ရွိ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္၊ အမရပူရခန္းမ၌က်င္းပသည္။  အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္...

   Read More

  • ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

   Web Admin 2017-01-14 11:53:18

   ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္  ေဘးအႏၲရာယ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး)ကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ MARVEL HOTEL တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းထြဋ္ေဆြ UNHABITAT မွ Programme Manager Shkshank Mishra တို႔က...

   Read More

  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>