၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဗ်ဳဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ Mandalay Hill Conference Hall ၌ျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ တက္ေရာက္ အားေပးခ်ီးျမႇင့္ၿပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 "ဒီလိုမဟာဗ်ဳဟာေရးဆြဲျခင္းဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္တစ္ခုထဲနဲ႔မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္၊ ဘယ္သူေတြပါသင့္သလဲဆိုေတာ့ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သူ/ ၿမိဳ႕ေတာ္သားေတြလည္း ပါဝင္သင့္တာေပါ့ေနာ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးေတြလာေရာက္တက္ပါတယ္၊  မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေတြလည္းရွိတယ္၊ ဒုတိယလူဦးေရ အထူထပ္ဆုံးလည္းျဖစ္တယ္၊ ဒါ့ေၾကာင့္ အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈပမာဏကမ်ားလာပါတယ္၊ အမႈိက္မ်ားကို စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ဖို႔၊ သတ္မွတ္ေနရာေတြမွာ စြန္႔ပစ္ဖို႔ရန္အတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း တိုးၿပီးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္လာပါၿပီ၊ စြန္႔ပစ္ပုံစြန္႔ပစ္နည္းေတြလည္း ပညာေပးေနတယ္၊ ဒီေန႔မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ စြန္႔ပစ္ အမႈိက္သိမ္းမႈဟာ စည္ပင္သာယာရဲ႕စနစ္က်မႈေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေတာ့ရွိလာပါၿပီ၊ ေရရွည္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အတိုင္း ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ပါမယ္၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့၊ စနစ္မက်ဘဲအမႈိက္စြန္႔ပစ္ေနရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးဟာ သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး"ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

 မဟာဗ်ဳဟာသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသိမ္းဆည္းေရးႏွင့္ ခြဲျခားစြန္႔ပစ္ေရးကို ျမႇင့္တင္သည့္ အစီအမံ မ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ေနာက္ဆုံးအၿပီးသတ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စနစ္တက် မွန္ကန္စြာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစ္မႈကို အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈႏွင့္ စြန္႔ထုတ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ထိမ္းသိန္းျခင္းကို အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

 "မႏၲေလးၿမိဳ႕ရဲ႕အားသာခ်က္က ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္ေတြကို စြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္လို႔ သူတို႔ေတြ ဝင္ထြက္သြားလာေနၾကတဲ့ ေနရာ လမ္းေၾကာင္းေတြမွာ အမႈိက္သိမ္းဆည္းမႈေတြ၊ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္ေတြေကာင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ၿပီး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြမွာ တာဝန္ရွိလာပါၿပီ၊ အနာဂါတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါ ငါတို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို Clean, Green, Smart City ျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြမွာ တာဝန္ရွိသလို ဌာနဆိုင္ရာအားလုံးမွာလည္း တာဝန္ရွိပါတယ္၊ အားတက္သေရာ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ၾကပါ၊ အသိစိတ္ဓါတ္နဲ႔ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုပါတယ္"ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ သယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိမ္းသိန္းေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္း က မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမဟာဗ်ဳဟာတိုးတက္ေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းအမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ CCET (Centre for Collaboration Environmental Techonology)မွ Director Mr.Kazunobu Orogawa ကအမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ၎ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ဦးလွမ်ိဳးက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စြန္႔ပစ္အမႈိက္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လက္ရွိအေျခအေနကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ၿပီးေနာက္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ သစ္ဆင္းက မဟာဗ်ဳဟာစီမံခ်က္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာသူမ်ားက သိရွိလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ေဆြးေႏြးလိုေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ဒုတိယဥကၠ႒၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ CCET (Centre for Collaboration Environmental Techonology)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။