၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္နံနက္ ၈ နာရီက မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပင္မအေဆာက္အအုံ အနီးရွိ အဆိုပါ႐ုံးခန္းတြင္ျပဳလုပ္ရာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္တို႔တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။

 မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢ႐ုံးခန္းသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဖြင့္လွစ္ေသာ ႐ုံးခန္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းကို ပထမဆုံး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသီတာဝင္းက ႀကိဳဆိုႏုတ္ခြန္း ဆက္စကားႏွင့္ ျမန္မာ့လႊတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ အစဥ္အလာႀကီးမားခဲ့ပုံတို႔ကို ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားဘက္စုံပညာသင္ယူဖို႔အတြက္ အားေပးျမင့္တင္ ေဆာင္႐ြက္ေန သကဲ့သို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းဆည္း ေပးႏိုင္ရန္၊ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ အနာဂတ္အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈၿပီး ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ မ်ားအား တိုင္းျပည္၏ေကာင္းက်ိဳးကို သယ္ပိုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာလူငယ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္က တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းတစ္ခုကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာရပ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ တကၠသိုလ္၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔ ေနရာလိုအပ္ေနသည့္ အတြက္ အားေပး ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း၍ အနာဂတ္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာေလ်ာက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ တကၠသိုလ္အသီးသီးက ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဝမ္းေျမာက္ စကား ေျပာၾကားရာတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ႐ုံးခန္းကို မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွာဖြင့္လိုက္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးက်ိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢသည္ လြန္စြာေလးစား၊ အားက်စရာေကာင္းပါေၾကာင္း၊ အစဥ္အလာရွိေသာသမိုင္းကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္း ရမည္မွာ ယေန႔ Student Union မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး၊ တိုးတက္ေရး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားဘ၀အာမခံခ်က္ရရွိေရးမ်ားကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကဳံလာသည့္ အခါႏိုင္ငံအေရးကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ ေခတ္သည္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး ယဥ္ေက်းမႈကို ထူေထာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာမ်ားကလည္း ေက်ာင္းသားမ်ားဘဝကိုနားလည္ၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကလည္း ဆရာမ်ား အေျခအေနကိုသိ၍ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားအေရးသာမက မိမိႏိုင္ငံ၏ ဦးတည္ခ်က္လမ္းေၾကာင္းကို လည္းသိရွိကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္၊ အစိုးရႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ဖို႔လိုေၾကာင္းစသည္ျဖင့္လည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ယင္းေနာက္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး(ယာယီ)ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္တို႔က ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ မူဝါဒမ်ားကိုရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေခတ္အဆက္ဆက္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ေက်ာင္းသား သမဂၢ၏ အေတြအႀကဳံမ်ား၊ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္သစ္မ်ားအတြက္ အမွာစကားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၲေလးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအဖြဲ႕(ယာယီ)သည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္က်င္းပေသာ မႏၲေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဖြဲ႕စည္းပုံေရးဆြဲေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းကာ ယင္းမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ ယာယီအဖြဲ႕အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ(ယာယီ)အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်ာင္းသားထု အခြင့္အေရး ကာကြယ္ရန္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။