၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္

 ရာသီတုတ္ေကြး Seasonal Influenza A (H1N1) pdm 2009ေရာဂါ ကိုေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း ကုသျခင္းမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိရာတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ယင္းေရာဂါလကၡဏာျဖင့္ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူသူ စုစုေပါင္း ၂၀ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ၁၀ ဦးမွာ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ကုသမႈခံယူဆဲျဖစ္ကာ ေဆး႐ုံမွ ၅ ဦး ဆင္း၍ ၅ ဦးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန၏ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဩဂုတ္ ၁ဝရက္ နံနက္ ၈ နာရီအထိ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါေရာဂါ လကၡဏာျဖင့္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူသူ စုစုေပါင္း ၁၆ ဦးရွိခဲ့သည္အနက္ ၅ဦး ေဆး႐ုံဆင္းခဲ့ၿပီး လူနာ ၃ဦး ေသဆုံးေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံဆင္းခဲ့သည့္ ၅ဦးတြင္ ၂ ဦးမွာ H1N1 ဗိုင္းရပ္ပိုးမေတြ႕ရွိဘဲ ၃ဦးတြင္ ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ကုသမႈ ေဆာင္႐ြက္၍ ေဆး႐ုံမွ ဆင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေသဆုံးသူ ၃ ဦးတြင္ ၂ ဦး၌ ဗိုင္းရပ္ပိုးေတြ႕ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိတြင္ မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကု ေဆး႐ုံႀကီး၌ တက္ေရာက္ ကုသမႈခံယူေနသူ ၈ ဦးအနက္ ၄ ဦးမွာ H1N1 ဗိုင္းရပ္ပိုး ေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္လူနာ ၄ ဦး၏ ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲ ဌာနသို႔ပို႔ ထားဆဲ ျဖစ္သည္။

မႏၲေလး ခုတင္ ၅၅၀ဆံ့ကေလးေဆး႐ုံႀကီးတြင္လည္း ရာသီတုတ္ေကြးေရာဂါလကၡဏာျဖင့္ ၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တစ္ဦးေသဆုံးကာ ၂ ဦးမွာ ကုသမႈခံယူဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေရာဂါ လကၡဏာျဖင့္ လူနာတစ္ဦးတက္ေရာက္ၿပီး ဗိုင္းရပ္ပိုးေတြ႕ရွိ ေသဆုံးခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္ ယင္းေဆး႐ုံ၌ တက္ေရာက္ကုသမႈခံယူဆဲလူနာ မရွိေၾကာင္းသိရသည္။