၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္

 သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး) အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း (သင္တန္းကာလသုံးလ)တြင္ သင္တန္းသား/သူ (၂၀)ဦး၊ ဇာထိုးပန္းထိုးသင္တန္း(သင္တန္းကာလတစ္လ)တြင္ သင္တန္းသား/သူ(၃၀)ဦးတို႔ကို သင္တန္းဆင္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႕လုပ္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ကာ အပ္ခ်ဳပ္စက္ႏွင့္ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္း ေပးလိုက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာလိပ္ရွိ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚတင္မူေအးက ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။

 ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကင္းေတာင္ေျခအနီးရွိ သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)တြင္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကင္းခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ယင္းသင္တန္းသည္ သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းလည္းျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကုန္က်စရိတ္ကို ေက်းလက္ဦးစီးဌာနကက်ခံၿပီး သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး) အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္၍ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

 “အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာဆိုတာ မိမိရဲ႕မိသားစုဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႔က်သလို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း အဓိကက်ပါတယ္၊ ဘြဲ႕ရပညာတတ္မ်ားလိုအပ္သလိုဘဲ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္တဲ့ပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္သားမ်ား တိုးပြားလာေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုတစ္စုခ်င္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးပြားခ်မ္းသာတာျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီေန႔သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)အေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြကို အတန္းပညာသင္ၾကားေပး႐ုံ မကဘဲ အတတ္ပညာပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတာကိုေတြ႕ရတယ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို စာေတြ႔အေနနဲ႔  သင္ၾကားေပးေနသလို အခုလို လက္ေတြ႕ဝင္ေငြရွာေဖြႏိုင္တဲ့ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား တတ္ေျမာက္ေအာင္လည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးတာကိုေတြ႕ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ အခုတတ္ေျမာက္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ ျဖဴစင္စြာရရွိမယ့္ ေငြေၾကးကိုတန္ဖိုးထားၿပီး တိုးပြားသထက္တိုးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ယင္းသင္တန္းဆင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ အဖြင့္အမွာ စကား၌ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။  

 သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး)တြင္ လက္ရွိတက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရမွာ (၆၀၀)ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ပညာႀကိဳးစားၿပီး ႏြမ္းပါးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးလၽွက္ရွိေၾကာင္း၊ ရရွိတဲ့ေငြေၾကးအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ ေၾကး ေလၽွာက္ထားသူမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ့ (၂၆)ဦးကို ေ႐ြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုလာမည့္ပညာသင္ႏွစ္မွာေတာ့ ထာ၀ရမႏၲေလးမွ ယေန႔လႉဒါန္းေငြက်ပ္ သိန္း(၆၀)ႏွင့္ဆိုလၽွင္ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ 

 “ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူဦးေရ ၇၀% ခန္႔ဟာ ေက်းလက္ေနျပည္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ စီမံခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ပါးေရးအတြက္ နည္းပညာ၊ အရင္းအႏွီးစသည္ျဖင့္ ပံ့ပိုးၿပီး ကူညီေဆာင္႐ြက္ ေနတာပါ၊ ပန္းရံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားရဲ႕အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္တဲ့အထိ အက်ိဳးရွိသလို ပညာဆက္လက္သင္ယူၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားဟာလည္း မိမိေက်ာင္းစရိတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ရွာေဖြၿပီး မိဘမ်ားရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္တယ္၊ အရင္းအႏွီးအတြက္ ပူပင္စရာမရွိေအာင္ သင္တန္းဆင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အပ္ခ်ဳပ္စက္မ်ားကို တစ္ပါတည္း ေပးအပ္လိုက္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါၿပီ၊ ဒီသင္တန္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းက ျဖည့္ဆည္းေပးရာေရာက္တဲ့အျပင္ မိသားစုအသီးသီးတို႔ရဲ႕ဝင္ေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားရဲ႕ လူေနမႈဘ၀ကို အေထာက္အကူျပဳတဲ့အတြက္ ေနာင္မွာလည္း အလားတူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ိဳးကို တတ္ႏိုင္သမၽွႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါ”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ထို႔ေနာက္ သမဝါယမေကာလိပ္(မႏၲေလး) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ထာ၀ရမႏၲေလးေဖာင္ေဒးရွင္း ဥကၠ႒ က ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေငြက်ပ္သိန္း(၆၀)ကို တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္းေကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းက သင္တန္းသားမ်ားကိုယ္စား သင္တန္းသူတစ္ဦးအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ၾကသည္။

 “သမီးက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းကေက်း႐ြာကပါ၊ မိဘမ်ားကေတာင္သူေတြပါ၊ သမဝါယမတကၠသိုလ္စစ္ကိုင္းကို ေလၽွာက္ခဲ့ေပမဲ့ သမဝါယမ ေကာလိပ္(မႏၲေလး)ကိုဝင္ခြင့္ရတဲ့အခါ ေက်ာင္းစရိတ္အတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး၊ အလႉရွင္ေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရခဲ့တယ္၊ ယခုဒုတိယႏွစ္ဆိုေတာ့ စာေမးပြဲေအာင္ရင္ စစ္ကိုင္းသမဝါယမတကၠသိုလ္ကိုေျပာင္းရမွာပါ၊ အခုဖြင့္လွစ္တဲ့ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကိုလည္း တက္ခြင့္ ရခဲ့တယ္၊ သမီးတို႔သင္တန္းသူေတြအားလုံး စကတ္ေတြနဲ႔အက်ီတစ္ခ်ိဳ႕ပါ ေကာင္းေကာင္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေနပါၿပီ၊ ပညာသင္စရိတ္နဲ႔ မိဘေတြကိုလည္း ေငြရွာၿပီး အထိုက္အေလ်ာက္ေပးႏိုင္ေတာ့မွာပါ၊ ေက်ာင္းတက္ရင္းနဲ႔ စက္ခ်ဳပ္ပညာပါ တတ္ေျမာက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးတဲ့ တာဝန္ရွိသူ မ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”ဟု သင္တန္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ မအိအိမ်ိဳးလြင္က ေက်းဇူးတင္စကားတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ဇနီး ေဒါက္တာ ယုယုေမ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္ဇနီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ သမဝါယမေကာလိပ္ (မႏၲေလး) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသား/သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသူမ်ား၏ ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာအဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕စက္ခ်ဳပ္ ေနမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾကသည္။