၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္

 ေဆးေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေဆးပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အေျခခံပဓာနက်ေသာ အသံတိတ္ဆရာမ်ားျဖစ္သည့္ ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္ မ်ားအား ပန္းစည္းမ်ားျဖင့္ ဂါရဝျပဳျခင္းႏွင့္ သီခ်င္းမ်ား၊ ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုဂုဏ္ျပဳျခင္း အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ၈ နာရီခြဲက ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ရွိ ေအာင္ပင္လယ္ခန္းမ(၁)၌ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ Appreciation Ceremony For Silent Mentor အခမ္းအနားကို ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)မွ ဒုတိယႏွစ္ M.B.B.S ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ခႏၶာေဗဒတို႔ ႀကီးမွဴး၍ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္၊ ခႏၶာေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာလဘန္ခြန္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္အနား၌ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္လြင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)၏ ခႏၶာေဗဒဌာနႀကီးသည္ ဒုတိယႏွစ္ M.B.B.S ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ မဟာသိပၸံႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔သင္ၾကားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးပညာသင္ၾကားေရးတြင္ အစဥ္အလာအရ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ နည္းစနစ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး သင္ၾကားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း၊ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ခႏၶာေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ပံပိုးေပးမႈကို အေျခခံၿပီး အလွဴရွင္မ်ား၏ ေစတနာ ထက္သန္ေသာ ကူညီမႈမ်ားႏွင့္ ခႏၶာေဗဒဌာနမွ ဌာနမွဴး၊ ဆရာမႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေဆးစိမ္မႈ နည္းပညာသစ္တစ္မ်ိဳးကုိ စမ္းသပ္တီထြင္ျပဳလုပ္ေအာင္ျမင္ၿပီး Soft Cadever နည္းပညာကို ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၉ ရက္တြင္ Cadaveric Surgical Training Centre အတြက္ တတ္စြမ္းသေရြ႕ အလွဴေငြမ်ား ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းၾကဖို႔လည္း တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ ေဆးပညာသင္ၾကားရန္ ခႏၶာကို္ယ္လွဴဒါန္းထားသူမ်ားကိုယ္စား ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး) အၿငိမ္းစားပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာတင္ေမာင္ဟန္က လွဴဒါန္းရေသာ ခံစားမႈပီတိကို ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ခႏၶာေဗဒဌာနမွ ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚဘန္ခြန္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 လူနာမ်ားအား ေဆးကုသရာတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ ေဆးပညာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံက်က်ထိုးထြင္းသိျမင္ေအာင္ အသံတိတ္ဆရာ မ်ားျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အလွဴရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လြန္စြာအေရးပါပံုကို ျပည္သူမ်ားမွ သိရွိနားလည္ၿပီး ပိုမိုလွဴဒါန္းပါဝင္လာေစရန္၊ နည္းပညာအသစ္အသံုးျပဳကာ စီမံထားေသာ အေအးခန္းထဲတြင္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားႏွင့္ သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ Cadaveric Surgical Training Centre အား အမ်ားျပည္သူ သိရွိၿပီး ပိုမိုတြင္က်ယ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 လွဴဒါန္းထားေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရျခင္း၏ ခံစားမႈအေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေက်ာင္းသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေဆးပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ခႏၶာကိုယ္လွဴဒါန္းေပးသူမ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ၿငိမ္သက္၍ ရိုေသစြာ ဂါရဝျပဳျခင္းႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဒုတိယႏွစ္ M.B.B.S မွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားက ဂါရဝျပဳပန္းမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက ေသျခင္းတရားတို႔ အဓိပၸာယ္ရွိသည္ ဟူေသာ ကဗ်ာျဖင့္ ရြတ္ဆိုဂါရဝျပဳျခင္း၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက Never Forget သီခ်င္း သီဆိုဂါရဝျပဳျခင္းမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း ေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။