၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၃ရက္

 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားမွ အႏၱရာယ္ခံစားေနရေသာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားအား လူသားျခင္းစာနာေထာက္ထားေသာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအျဖစ္ အလွဴေငြ သိန္း ၂၀၀ က်ပ္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းကို စက္တင္ဘာ ၁၂ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရံုး အစည္းအေဝးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ လူငယ့္အားမာန္ပရဟိတအဖြဲ႕မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေစတနာသဒၶါထက္သန္စြာျဖင့္ အလွဴေငြမ်ားကို ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာျပည္သူမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ျပည္သူလူထုမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက စာနာကူညီမႈမ်ား၊ ေငြႏွင့္စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေထာက္ပံ့လ်က္ရွိၿပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအေနျဖင့္လည္း ေစတနာရွင္မ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လက္ဝယ္သို႕ေရာက္ရိွေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိသည္။