၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၁ ရက္

 ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူကို၀န္ေဆာင္မႈေပးဖို႕ျဖစ္ၿပီး Master Plan မ်ားေရးဆြဲသည့္အခါတြင္လည္း ျပည္သူလူထုကို အက်ိဳးျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ကို Green, Clean and Smart City ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဆိုင္ရာအစီအစဥ္ (Urban Management Program) ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၏ အမႈိက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းစီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ Seminar တြင္ ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ Seminar ကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသံရံုးႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႕ ပူးေပါင္းကာ Hotel Marvel တြင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယေန႕နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္အထိျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 "Urban Management ဆိုတာ အရင္ကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ Urban Management ဆိုတာ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္ဖို႕ပါ၊ ျပည္သူေတြ အတြက္ က်န္းမာေရးနဲ႕ညီညြတ္တဲ့ ေနထိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရကလုပ္ေပးတဲ့အခါမွာ ေစတနာပါဖို႕လိုပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျပည္သူ႕အခြန္အခ ေတြနဲ႕ပဲ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ ကိုယ္ပစၥည္းမဟုတ္ဘူးဆိုတာသိထားရမယ္။ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈအတြက္ ပိုၿပီး Master Plan ေတြ ထားရွိဖို႕လိုပါတယ္၊ မရွိလို႕မျဖစ္ပါဘူး။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ လူဦးေရက ၁ဒသမ ၄ ဘီလီယံေလာက္ရွိပါၿပီ၊ လူဦးေရတိုးလာတာနဲ႕တၿပိဳင္နက္ အမႈိက္သရိုက္က ေပၚလာၿပီ၊ စက္မႈဇုန္ေတြက အညစ္အေၾကးေတြလည္း ဘယ္လို စီမံခန္႕ခြဲမယ္ဆိုတာ ေပၚလာၿပီ၊ Master Plan ေတြေရးဆြဲတဲ့အခါ ျပည္သူလူထုကိုလည္း အက်ိဳးျပဳရမယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြသိပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူပါ၀င္ပူးေပါင္းဖို႕ေတာ့ အားနည္း ေနပါေသးတယ္။ Urban Management အတြက္ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျမင့္တက္ေအာင္ ပညာေပးရမယ္၊ ဆုေပး၊ဒဏ္ေပးေတြပါ စဥ္းစားဖို႕ ေကာင္းပါတယ္၊ မႏၱေလးကို ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က Green, Clean and Smart City လုပ္ခ်င္ေနတယ္၊ ဒီလို ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ မွန္ကန္တဲ့ေျခလွမ္းေတြနဲ႕ စတင္ရမယ္၊ ကိုယ္ခ်ည္းသြားလို႕ေတာ့မရဘူး၊ အတူလက္တြဲေခၚရမယ္၊ အဲ့လိုလုပ္ဖို႕ ဒီလို Seminar ေတြက အသိ အျမင္ေတြ ရလာလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္" ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

 အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမႈိက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ အသိပညာဖလွယ္ႏိုင္ရန္၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ အမိႈက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အသိပညာျမွင့္တင္၍ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 "ေဆြးေႏြးပြဲလာတဲ့သူေတြက ဒီကရမယ့္ အသိအျမင္ေတြကို တျခားသူေတြကို ျပန္မွ်ေ၀ေပးရမယ္၊ ကုိယ့္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတြမွာ Solid Waste Management ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာကို တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ျပည္သူလူထုေတြကို ပညာေပး စည္းရံုးရမယ္၊ ယေန႕ကမၻာႀကီးက Waste Management တင္မဟုတ္ဘူး၊၊ Sustainable အတြက္ ေတာင္းဆိုေနၿပီ၊ လူထုအတြက္ လံုျခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေရေကာင္းေရသန္႕ ေတာင္းဆိုသံ ေတြရွိေနတယ္၊ ဒါေတြကို ထည့္စဥ္းစားရမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဘာပဲလုပ္လုပ္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေရးကို ေမ့ထားလို႕မရပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြကိုလည္း ေမ့ထားလို႕မရဘူး၊ တကယ္ႏိုင္ငံကိုခ်စ္တဲ့ စိတ္ဟာေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္အတြက္ စဥ္းစားတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ စဥ္းစားေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါ၊ ဒါေပမယ့္ Action Plan ေတာ့ျဖစ္မွျဖစ္ရပါမယ္ " ဟုလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Olivier Richard က အလုပ္ရံုေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပရျခင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အသိအျမင္ဆိုင္ရာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွ အၾကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္မည့္ အေျခအေနမ်ားကိုေျပာၾကားၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ထိန္သိမ္းေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေမာ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အမိႈက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ၍ ေဆြးေႏြးပြဲကို သတ္မွတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ား အတိုင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ တိုင္ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား ႏွင့္ အရာထမ္း၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပင္သစ္သံရံုးမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျပင္သစ္ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၂၀ မွ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႕ခြဲမႈတာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္သား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ NGOမ်ားႏွင့္ ေလ့လာလိုသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သည့္သံုးရက္တာကာလအတြင္း ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အမိႈက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈေကာင္းစြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕ အမိႈက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ေရရွည္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ အမႈိက္မွစြမ္းအင္သို႕ စီမံကိန္းမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ အမိႈက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲမႈ ၁၀ ႏွစ္တာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ၿမိဳ႕မ်ား၏ အမိႈက္ႏွင့္ စြန္႕ပစ္ပစၥည္းဆုိင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အမႈိက္ႏွင့္စြန္႕ပစ္ပစၥည္းဆိုင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ဆက္သြယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ မိဘ၊ ဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားစုေပါင္း၍ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။