၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

  မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေတာင္သံုးလံုးေက်ာ္ ဖိတ္ေခၚ ဪ Mountain Bike စက္ဘီးစီးျပိဳင္ပြျႏ်င့္ ေတာင္အဆင္းလမ္းၾကမ္း Dowhill ျပိဳင္ပြဲၾကီးကို ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

 ျပိဳင္ပြဲအား က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစက္ဘီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ Mandalay Free Rider(MFR)စက္ဘီးစီးအဖြဲ႔မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ မႏၱေလးေတာင္၊ ရန္ကင္းေတာင္ႏွင့္ေရတံခြန္ေတာင္ ဖိတ္ေခၚ Mountain Bike ျပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေနကာေတာင္ေတာင္အဆင္းလမ္းၾကမ္း Downhill ျပိဳင္ပြဲ Triple Hill Bike &Nay Kar Hill Downhill Challenge ျပိဳင္ပြဲၾကီးျဖစ္သည္။

 “မႏၱေလးေတာင္ကိုအရင္ဆံုးတက္ျပီးရင္ လယ္ေတာလမ္းၾကမ္းခရီးရွည္နင္းရမယ္။ထူးမေတာင္မွာ ပန္းဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုး ၃၇ ကီလိုမီတာရွိပါတယ္။ လမ္းခရီးမွာလည္း Check Point ေတြ အမ်ားၾကီး ထားသြားမွာပါ။ ျပိဳင္ပြဲမစခင္မွာ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြကို အာမခံလုပ္ေပးပါတယ္။လမ္းမွာ ထိခိုက္မႈေတြ နည္းႏိုင္သမွ်နည္းေအာင္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေတြအေနနဲ႔ သတိရွိစြာ ဂရုတစိုက္နဲ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ၾကေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္ဘီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္ဝင္းထြန္းက ေျပာသည္။

 ျပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ XC ႏွင့္ DH ျဖစ္ျပီး XC ျပိဳင္ပြဲလမ္းေၾကာင္းမွာ ၇၈လမ္း၊ “အို’’ စတိုးေရွ႕မွ စတာထြက္ျပီး ၂၆လမ္း၊ ၆၆လမ္းအတိုင္း မႏၱေလးေတာင္အတက္လမ္း၊ ထိုမွ မတၱရာအထြက္လမ္း၊ သံလမ္းေက်ာ္ညာေကြ႔ လယ္ေတာလမ္းအတိုင္း စီးနင္းျပီး YHBC-3 လမ္းေဟာင္းမွ ရန္ကင္းေတာင္အတက္လမ္း၊ ၄င္းမွ ရန္ကင္းေတာင္အဆင္းလမ္းအတိုင္း စီးနင္းျပီး MIT ေက်ာင္းဝင္းလမ္းအတိုင္း ေရတံခြန္ေတာင္သို႔သြားသည့္ ေတာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေရတံခြန္ေတာင္အတက္လမ္းအတိုင္း ျဖတ္ေက်ာ္စီးနင္းကာ ထိုမွတစ္ဆင့္ ထူးမဘုန္းၾကီးေက်ာင္းအထိ ပန္းဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ခရီးမိုင္ ၄၇ ကီလိုမီတာရွိေၾကာင္း၊ DH ျပိဳင္ပြဲလမ္းေၾကင္းမွာ ေရတံခြန္ေတာ္ေဘးရွိ ေနကာေတာင္ထိပ္မွ ေတာင္ေျခအဆံုးထိ ပန္းဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ခရီးမိုင္ ၁၈၅၀ မီတာရွိသည္။

 “ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲေတြက ေတာင္တစ္ေတာင္တက္ ပန္းဝင္တဲဲ့ပြဲ က်င္းပခဲ့တာ။ ျမိဳ႕ထဲက တာစထြက္ျပီး လမ္းၾကမ္းနင္း ေတာင္ထိပ္မွာ ပန္းဝင္တယ္။ အခု ေတာင္သံုးလံုးပြဲမွာေတာ့ ေတာင္ထိပ္ေရာက္တာနဲ႔ မျပီးဘူး။ ေတာင္ဆင္း၊ ေတာင္တက္ေတြပါလာတယ္။ အဆင္း၊ အတက္နဲ႔ ေတာင္သံုးေတာင္ကို လုပ္တာ ဒါပထမဆံုးအၾကိမ္ပါ’’ ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာျပသည္။

 XC ျပိဳင္ပြဲတြင္ Pro 1၊ Pro 2၊ အသက်၂၅ ႏွစ္ေအာက္၊ ၂၅ႏွစ္ႏွင့္၃၅ႏွစ္ၾကား၊၃၅ႏွစ္ႏွင့္၄၅ႏွစ္ၾကား၊ ၄၅ႏွစ္ႏွင့္၆၀ၾကား၊ ၆၀ႏွစ္အထက္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးစသည့္ အတန္းရွစ္တန္းပါဝင္ကာ DX ျပိဳင္ပြဲတြင္ Elite Pro၊ Master ႏွင့္ Begineer စသည့္ အတန္းသံုးတန္းပါဝင္မည္ျဖစ္ျပီး ခ်ီးျမွင့္ဆုေငြမ်ားမွာ ပထမဆုေငြက်ပ္သံုးသိန္း၊ ဒုတိယဆု ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္း၊ တတိယဆုေငြက်ပ္ တစ္သိန္း၊ စတုတၳဆုေငြက်ပ္ ခုႏွစ္ေသာင္း၊ ပဥၥမဆု ေငြက်ပ္ငါးေသာင္းတို႔ျဖစ္သည္။

 XC ျပိဳင္ပြဲမွ Pro 1 တြင္ အသက္ ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္မ်ား၊ လက္ေရြးစင္ေဟာင္းမ်ား၊ Professional မ်ား၊ Pro 2 တြက္ အသ္က ၄၅ ႏွစ္ေအာက္ ျပည္တြင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားအားလံုးပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရရွိဖူးသူမ်ား ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ Pro 1 ႏွင့္ Pro 2 အတြင္းရွိ အသက္ ၄၅ ႏွစ္အထက္ျပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏သက္ဆိုင္ရာသက္တမ္းအမ်ဳိးအစားအလိုက္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

 ေတာင္သံုးေတာင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ ၄၀၀ ဦးခန္႔ႏွင့္ေတာင္အဆင္းလမ္းၾကမ္းျပိဳင္ပြဲဝင္ ၄၀ ဦးခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝါသနာရွင္မ်ားလည္း ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပိဳင္ပြဲက်င္းပမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္တြင္ နံနက္ ၆ နာရီမွ စတင္တာထြက္ကာ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။