၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္

 ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အသင္းသားစုံညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ား၏ ထုတ္ကုန္ျပပြဲ အခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၱေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္က်င္းပရာ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းမ်ား၏ ျပည္တြင္းဆီစက္မ်ားမွ ထုတ္လုပ္ သည့္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ အခမ္းအနားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဆက္လက္က်င္းပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၏ နာယက ဦးခင္စုိးမွ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္းႀကီး ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္မွာ ၂ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီစက္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ စက္မႈက႑ဖြံံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသကဲ့သုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားတြင္လည္း အေရးပါသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတေပါၾကြယ္၀သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးသီးႏွံမ်ိဳးစုံကို စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေအာင္ ေရခံေျမခံေကာင္းမ်ားေပါမ်ားလွသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ လယ္၊ ယာ၊ ကိုင္း ကၽြန္းတုိ႔မွ ဆန္စပါး၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတုိ႔ကုိ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏စားနပ္ရိကၡာကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္႐ုံသာမက ျပည္ပသုိ႔လည္း တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ စားသုံးဆီအတုအပမ်ား တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားမွာ အလြန္အႏၲရာယ္မ်ားသည့္အျပင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအခက္ၾကံဳေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ျမန္မာ့စားသုံးဆီဖူလုံဖုိ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးကစၾကစုိ႔” ဆုိသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ျမွင့္တင္ႏုိင္ေရး အတြက္ မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖည့္ဆည္းၿပီး  ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပုိးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့၍ ယခင္က ေျမပဲတစ္ဧကလွ်င္ ၃၅ တင္း ႏွင့္ တင္း ၅၀ အၾကား ထြက္ရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ တစ္ဧက တင္း ၈၀ ႏွင့္ တင္း ၁၀၀ အၾကားထြက္ရွိေအာင္ GAP စနစ္ႏွင့္အညီ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အေလ့အထကုိလိုက္နာက်င့္သုံးသည့္ GMP ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က FDA ေထာက္ခံခ်က္ရရွိသည့္ ဆီစက္ ၁၇ ခုရွိရာမွ ယခုအခါ ဆီစက္ ၄၆ခု အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္ကုန္ျပပြဲမ်ားက်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖင့္ နည္းပညာဗဟုသုတမ်ားရရွိၿပီး FDA လက္မွတ္ရရွိေရးပုိမုိေဆာင္ရြက္သြားရန္လုိေၾကာင္း၊ စားေသာက္ကုန္က႑တြင္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးၿပီး မျဖစ္မေန သုံးစြဲေနရသည့္ ဆီေကာင္း၊ ဆီသန္႔မ်ားရရွိေရးအတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း တိတ္တဆိတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ဆီအတုမ်ားကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရးအတြက္ လည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းသြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီေကာင္း၊ ဆီသန္႔ဆီစစ္စစ္မ်ားကုိ မ်ားမ်ားထုတ္လုပ္ကာ ေစ်းႏႈန္း ခ်ဳိသာစြာေရာင္းခ်ႏုိင္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတုိ႔ လက္ရွိသုံးစြဲေနၾကသည့္ ျပန္ေၾကာ္ဆီ၊ ေရာဆီစသည့္ဆီအတုမ်ား၏ေဘးအႏၱရာယ္မွကင္းေ၀းၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီပံ့ပုိးရာေရာက္႐ုံသာမက ျပည္သူတုိ႔၏လူမႈစီးပြားဘ၀ တုိးတက္ျမင့္မားေရးကုိလည္း အေထာက္အပံ့ေပးစြမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္သည့္ဆီမ်ားထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ဆီစက္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံလာမႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားလာမႈမ်ားကုိလည္း စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးတုိ႔က အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း အမႈေဆာင္ ႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခဲ့ၾကေၾကာင္းႏွင့္ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ အသင္းသားစုံညီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကုိလည္း ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည္။