၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၀ရက္

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးေဒါက္တာရဲလြင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၁၁နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ နံကပ္ေရဆိုးစုကန္အတြင္း ေရပိုစြန္႔စက္႐ုံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္ကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရပိုစြန္႔စက္႐ုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိလာရာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Asia Limited, (CEEC-HEPDI&CNOOD) မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဦးစြာေဆာင္႐ြက္မည့္အစီအစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပ ဝန္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ADB ၏ ေခ်းေငြျဖင့္ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ Asia Limited, (CEEC-HEPDI&CNOOD) က တာဝန္ယူတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အတိုင္ပင္ခံအင္ဂ်င္နီယာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SUEZ အဖြဲ႕မွ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္တယ္၊ ေရပိုစြန္႔စက္႐ုံက ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း မိုးမ်ားစြာ႐ြာသြန္းျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမျဖစ္ေစရန္ 2m3/s စြန္႔ထုတ္ႏိုင္သည့္ Pump ၄လုံးပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ ၃လုံးကိုအသုံးျပဳၿပီး တစ္လုံးကိုအရန္ထားရွိသြားမည္ျဖစ္တယ္ ဟု စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚအိအိျဖဴ(ဌာနခြဲမႉး၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန)က ေျပာၾကားသည္။

 ေရပိုစြန္႔စက္႐ုံကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ကုန္က်ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ဒသမ ၅သန္း အကုန္က်ခံ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆုံးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက ၿမိဳ႕ပတ္ကမ္းနား လမ္းေအာက္မွ ၁၀၀၀mm GFRP ေျမေအာက္စြန္႔ပစ္ေရပိုက္ ၈လုံးျဖင့္ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ စြန္႔ထုတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနမႉး ဦးထြန္းဝင္း၊ ဒုတိယဌာနမႉး ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ ဌာနခြဲမႉးမ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ADB မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Asia Limited, (CEEC-HEPDI&CNOOD)တို႔မွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။