၂၀၁၉ ခုနွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္

 (၇၂)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ အ႒မအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕ မႏၱလာသီရိ အားကစားကြင္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့ရာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္ ႏွင့္ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္တုိ႔ တက္ေရာက္အားေပး၍ ဂုဏ္ျပဳအမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

 အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏုိင္သက္လြင္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၆၅ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း၊ ကုိးကန္႔၊ တေအာင္း၊ စသည့္ လူမ်ဳိး ရွစ္မ်ဳိးျဖင့္ စတင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ထူးျခားမႈအေနျဖင့္ ယခင္လူမ်ဳိးစု ရွစ္ခုအျပင္ ဗမာ၊ ကယန္း၊ ေတာင္ရုိး၊ နာဂ၊ ပအုိ၀္း၊ ရွမ္းနီ၊ အင္းသား၊ ဓႏု၊ ေယာ၊ လီဆူ စသည့္ တုိင္းရင္းသား ၁၀ မ်ဳိး ထပ္တုိးလာေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသျဖင့္ မ်ားစြာအားရ ေက်နပ္မိသည့္အျပင္ မႏၱေလးအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံး ပါ၀င္သည့္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရသည့္အတြက္လည္း မ်ားစြာဂုဏ္ယူမိပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံပါ၀င္္သည့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္က်င္းပျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူကြဲျပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံမ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိနားလည္လာၾကၿပီး ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈမ်ား ရရွိလာႏုိင္ၾကမည့္အျပင္ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈမွတစ္ဆင့္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ခ်စ္ခင္ယုံၾကည္မႈမ်ား တုိးပြားရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမမ်ား အၾကား သံသယကင္းစင္ၿပီး ခုိင္မာသည့္ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျဖစ္ေပၚေရး အတြက္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားႏွင့္ ရုိးရာထြက္ကုန္မ်ားကုိ ျပည္တြင္းတြင္သာမက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ပါ ထုိးေဖာက္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္လာမည္မွာ မလြဲဧကန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ မွတစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္တစ္၀န္းလုံး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးသည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး တရားမွ်တ၍ တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုၾကီးကုိ အျမန္ဆုံးတည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံး အတူတကြ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ဆုိသည္မွာ လူမ်ဳိးစု တစ္စုခ်င္းစီ၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကုိ အားလုံးျမင္ေတြ႕ခြင့္ရရွိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသသည့္ ျပပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ခံယူေၾကာင္း၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအစုအဖြဲ႕ ၁၈ ခုအထိ အေျခစုိက္ေနထုိင္ၾကသည့္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးထက္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ပုိမုိသာလြန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈသည္ ဧရာ၀တီ၊ သံလြင္ႏွင့္၊ စစ္ေတာင္းျမစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ အၿမဲထာ၀ရ တည္ရွိေနမည္ဟု မႏၱေလးသူ၊ မႏၱေလးသားတုိ႔မွ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ထုိ႔ျပင္ မႏၱေလးအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ က်င္းပေရးဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးႏိုင္ေမာင္ျမင့္မွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အခမ္းအနားကုိ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ဧည့္ေတာ္မ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးႏိုင္သက္လြင္၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ျပခန္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ေဒသထြက္ကုန္မ်ား၊ ရုိးရာအသုံးအေဆာင္ႏွင့္ အစားအစာအေရာင္းဆုိင္ခန္းမ်ားကုိ လုိက္လံၾကည့္ရႈ အားေပးခဲ့ၾကသည္။

  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားလူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အ႒မအႀကိမ္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ မႏၱလာသီရိအားကစားကြင္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေဒသထြက္ကုန္ႏွင့္ ရုိးရာအသုံးအေဆာင္ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းႏွင့္ ရုိးရာအစားအစာ ဆုိင္ခန္းေပါင္း ၁၈ ခန္းအျပင္ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပခန္းမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနျပခန္းမ်ားႏွင့္အတူ စာအုပ္ အေရာင္းဆုိင္ေပါင္း ၅၀ ပါ၀င္ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိလည္းေကာင္း၊ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၁ နာရီအထိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအကပေဒသာ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။