၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္

 လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုပြင့္လင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကသကဲ့သို႔ တရားမွ်တေရး ေရွးရႈၿပီးလုပ္ေဆာင္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

 ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ၂ဝ၁၉ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီက ျပဳလုပ္ေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ နယ္ကြန္ရက္မ်ားစုံညီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

 “ခြင့္တူညီမွ်တဲ့ႏိုင္ငံလိုျဖစ္ရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ေတြ႕ဆုံညႇိႏႈိုင္းအေျဖရွာေရးဆိုတာကို ကိုင္စြဲထားရမယ္၊ ဓမၼနဲ႔ အဓမၼမွာ ဓမၼဘက္ကရပ္တည္ ရမယ္၊ တရားမွ်တတာက်န္ခဲ့ရမယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြေမြးထုတ္ရမယ္၊ မ်ိဳးဆက္သစ္က ႏိုင္ငံလည္းခ်စ္ရမယ္၊ ျပည္သူကိုခ်စ္တတ္ရမယ္၊ ေပးဆပ္ရမယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြကိုလည္း ခ်စ္တတ္ရမယ္၊ လူသားခ်င္းစာနာစိတ္ဓာတ္လည္း ရွိရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတြက္ ပန္းတိုင္ပါဘဲ၊ ဒီအေျခအေနတစ္ခုေရာက္ေအာင္ မျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရမယ္၊ အခက္အခဲေတြစိန္ေခၚမႈေတြရွိေနဦးမွာပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးသမားက်င့္ဝတ္ေတြရွိပါတယ္၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ရင္ဘယ္ေတာ့မွ ၾကာရွည္မခံဘူး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို ပြင့္လင္းေအာင္လုပ္ေပး ေနသလိုု လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကို တရားမွ်တတဲ့ ဘက္ကိုေရွးရႈၿပီးေတာ့လုပ္ေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြတကယ္လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားသည္။ 

 ထို႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိမိတို႔အေနျဖင့္ မၿပီးဆုံးေသးေသာလမ္းကို ဆက္ေလွ်ာက္ေနအခ်ိန္တြင္ ခြန္အားမ်ား လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၈၈ ဆိုသည္မွာ သမိုင္းတြင္ ေမ့ေပ်ာက္လို႔မရပါေၾကာင္း၊ ရင္ထဲတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာျဖင့္ ညီၫႊတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္သည္မ်ားကို လက္ရွိခံစားေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ယခုထက္ ပိုၿပီး ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အား မ်ည္ျခည္မျပတ္ၾကဖို႔လိုေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးမင္းကိုႏိုင္ကလည္း မိမိတို႔ ဒီမိုကေရစီအေရးလက္တြဲ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဂ်င္မီက အဖြဲ႕၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မွ အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။