၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျမစ္ေရႀကီး၍ ျမစ္ေရဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ထံသို႔ ေစတနာအလွဴရွင္  Dhamma Kaya Foundationက ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူ၍ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

 အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။