၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္

 လူေနထိုင္ရန္ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ ေနရာမ်ားေပၚေပါက္လာေစဖို႕ လိုအပ္ေၾကာင္း မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္က နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး)အား ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ တကၠသိုလ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားကို ျပင္ဦးလြင္ရွိနည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) တြင္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ကိုလည္း ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ေသာ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စတင္ေဆာင္ရြက္လိုက္သည္။

 "လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြ ေဆးလိပ္နဲ႔ေဆး႐ြက္ႀကီးကထြက္တဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြ ေသာက္သံုးျခင္းဟာ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းတဲ့ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြ ထြက္မလာ နိုင္ဘူး။ အေျခခံက်တဲ့ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းတဲ့ လူငယ္လူ႐ြယ္ေတြေပၚေပါက္ဖို႔က အစိုးရရဲ႕တာဝန္ျဖစ္တယ္၊ ေရာဂါေတြျဖစ္ရင္ နိုင္ငံအတြက္အလုပ္လုပ္ နိုင္တဲ့အင္အားကိုထိခိုက္တယ္၊ မိသားစုအတြက္လည္းထိခိုက္တယ္၊ ေဆးလိပ္ေသာက္တာက ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ဘူး ပတ္ဝန္းက်င္လည္း အႏၲရာယ္ေပးတယ္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္ခ်င္ရင္ Green, Clean and Smart ျဖစ္ရမယ္၊ လူေတြေနထိုင္လို႔ေကာင္းမြန္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရမယ္၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္တဲ့ေနရာေတြ ျဖစ္လာဖို႔ဆက္လုပ္ရမယ္"ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။ အရည္အေသြး ျပည့္ဝေသာ လူငယ္မ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသည္နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ျခင္း၊ တက္ႂကြျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္အရည္ အေသြးျမင့္ၿပီး စာနာစိတ္ရွိျခင္း၊ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ တိုင္းရင္းသားမ်ားအားခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည့္စိတ္ဓာတ္မ်ား ရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္သည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၏ အနားယူအပန္းေျဖႏိုင္သည့္ ေတာင္ေပၚစခန္းၿမိဳ႕ ျဖစ္သျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္လည္း အဓိကက် ပါေၾကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္တြင္ထိုင္ၾကသည့္ ျပည္သူလူထုကလည္း စည္းကမ္းရွိၾက၍ ညီၫႊတ္စြာျဖင့္ ျပင္ဦးလြင္ကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား က်န္းမာႀကံ့ခိုင္သန္စြမ္းဖို႕လိုအပ္ၿပီး ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဇုန္မ်ားလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္တာ ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ ပင္မေဆာင္ေရွ႕တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ တကၠသိုလ္ အထိမ္းအမွတ္ဆိုင္းဘုတ္ကို စက္ခလုတ္နိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဂုဏ္ျပဳစကားေျပာၾကားျခင္း၊ နည္းပညာတကၠသိုလ္ (ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး) ပါေမာကၡခ်ဳပ္ (တာ၀န္) ေဒါက္တာ ေအာင္၀င္းက ေဆးလိပ္ မီးခိုးေငြ႕ကင္းစင္ေသာတကၠသုိလ္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာသန္း၀င္းက ေဆးလိပ္မီးခိုးေငြ႕ ကင္းစင္ေသာၿမိဳ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာ ေက်ာ္မိုးထြန္းက ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးအႏၱရာယ္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္းတို႕ကို အစီအစဥ္မ်ား အတိုင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႕ တိုင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာ ယုယုေမႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း၀င္မ်ား၊ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ျပင္ဦးလြင္အမ်ိဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အား ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေသာ ဥယ်ာဥ္အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႕ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္သည္ ျပင္ဦးလြင္၏ ပံုရိပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသြားလာေနထိုင္ေသာ ေနရာမ်ားသည္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုေနရာမွစတင္၍ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္သည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေစေရးအတက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ယင္းကို က်န္းမာေရးဌာန တစ္ခုတည္းျဖင့္ေဆာင္ရြက္၍ မရဘဲ ၀ိုင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ပါက ေဆာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္၀ွမ္း ၿမိဳ႕မ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ လူထုအနား ယူသည့္ေနရာ အားလံုးတြင္ ေဆးလိပ္ကင္းစင္ေစရန္ မလြဲမေသြလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူထုအပန္းေျဖသည့္ဥယ်ာဥ္တြင္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကသူအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ ပါေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ဂုဏ္ျပဳစကား ေျပာၾကားကာ အထိမ္းအမွတ္ ေၾကးေမာ္ကြန္းတိုင္အား ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။