၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္

 ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္ လႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းဧရာဝတီခန္းမတြင္ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက က်င္းပရာ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္ လႈပ္ရွားမႈသီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီ နာယက ေဒါက္တာယုယုေမက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “ေက်ာင္းက်န္းမာေရး ရက္သတၱပတ္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပၿမဲဲျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပညာေရးသာမက က်န္းမာေရးကိုပါ အေလးထားသည့္ အခမ္းအနားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေရးသာမက က်န္းမာေရး အသိပညာကိုပါေပးႏိုင္မည္ဆိုပါက ေနာင္အနာဂတ္တိုင္းျပည္ကို လြဲေျပာင္းေပးရမည့္ လူငယ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ လူငယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္ အေျခအေနေတြမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ထိုအထဲမွ အဓိကက်သည့္ က႑(၇)ခုအေနျဖင့္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈကို အမ်ိဳးသားေရး အသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ သံုးစြဲမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္တကြ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းယာသံုးစြဲမႈပေပ်ာက္ေရး၊ အရက္ အလြန္အကၽြံေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ လူေနမႈ ဘဝပံုစံမ်ား လိုက္နာက်င့္သံုးေရး၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာေပး ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး၊ ေက်င္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ဂိမ္းအလြန္အကၽြံ စြဲလမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ မိဘ၊ ဆရာ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ အကူအညီႏွင့္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိ္ုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တစ္ကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရး၊ သြားက်န္းမာေရး၊ စနစ္တက်လက္ေဆးျခင္း၊ အားကစားနည္းမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူေနမႈဘဝပံုစံေနထိုင္ႏိုင္ေရး သင္ၾကားေပးေနၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားမွ တစ္ဆင့္မိဘမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားကို မွ်ေဝမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည္ ဆိုပါက အသိပညာေပးသည့္စနစ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ျပင္ဦးလြင္ရွိေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေစေၾကာင္း သိရၿပီး ထိုအေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ မိဘ၊ ဆရာ၊ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ပူးေပါင္းကာ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားကာ က်န္းမာၿပီး ဉာဏ္ရည္ျမင့္မားသည့္ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာပါေစေၾကာင္းျဖင့္” အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။

 ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ပညာေပးျပဇာတ္တို႔ျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၾကၿပီး ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အထက(၁) ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာျမတ္စိုးမိုးက ေက်ာင္းက်န္းမာေရးလႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းၿပီး  ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက အားကစားျပကြက္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ကျပ တင္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ အမိ်ဳးသမီးေကာ္မတီနာယက ေဒါက္တာယုယုေမႏွင့္ နာယကမ်ား၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခ႐ိုင္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး၊ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။