၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ သဘာဝေဘးသင့္ခဲ့သည့္ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ ေစတနာရွင္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းငါးခုက ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းကို တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရုံး၌ ျပဳလုပ္သည္။

 အဆိုပါ လွဴဒါန္းပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI)က ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာ့တစ္ဆယ္၊ ေမတၱာ ကမ႓ာပရဟိတကြန္ရက္က ေငြက်ပ္သိန္းနွစ္ရာငါးဆယ္၊ ခိုင္မာေသာပန္းတိုင္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီက ေငြက်ပ္သိန္းတစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးပုံႏွိပ္နွင့္ထုတ္ေဝသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ေငြက်ပ္သိန္းနွစ္ဆယ္နွင့္ ယင္းအသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းစိုးမိသားစုက ေငြက်ပ္သိန္းသုံးဆယ္ တို႔ကို အသီးသီးလွဴဒါန္းၾကရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံ၍ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ေပးအပ္ခဲ့သည္။