၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္

 အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသည္ လူထုအေျချပဳလုပ္ငန္း ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ “လူငယ္နွင့္စာေပ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းကို ၿမိဳ႕မအထက္တန္းေက်ာင္းအမွတ္(၂) မိဘအရိပ္-၂ ေရႊၾကက္ဖေက်ာင္းေဆာင္ ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေ၀ေ၀ၿဖိဳး၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဖသက္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပညာေရးမွဴး ေဒါက္တာ သက္ေဆြ၊ ၿမိဳ႕နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒၚတင္တင္လွႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ စာေရးဆရာေဇာ္ခိုင္ဦး၊ စာေရးဆရာမ Kျမႏြယ္(သံလြင္ျမန္မာထေရးဒင္းကုမၸဏီ) အထက(၁)၊ အထက(၂)၊ အထက(ပလစ-၂)ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးမ်ား၊ စာေရးဆရာမမ်ား၊ ေက်င္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထား သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္က အဖြင့္မွာစကားေျပာၾကားၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး ဒုုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေ၀ေ၀ၿဖိဳးက ျပည္သူ႔စကား၀ိုင္းက်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖၾကား ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ေဒါက္တာသႏၲာေဆြ၊ ဆရာေဇာ္ခိုင္ဦး၊ ဆရာမ Kျမႏြယ္တို႔က “လူငယ္နွင့္စာေပ”ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားစာဖတ္ျခင္းအက်ိဳး၊ စာေပဖတ္႐ႈျခင္းမွ လူငယ္တို႔၏ ဘ၀ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ စာေပမွ ရရွိလာေသာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ သိေကာင္းစရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက မိမိတို႔သိလုိသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ စကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားက ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။