၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ ရက္

 မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ၿပီး စြမ္းရည္ျပည့္ဝထက္ျမက္သည့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ရန္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေ စာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ မႏၲေလးခ႐ိုင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုး၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ျပည္သူဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ ဆင့္ပြားသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁/၂၀၁၇)သင္တန္းဖြင့္ပြဲ  က်င္းပရာ မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုရဲမွဴးႀကီး စိန္ထြန္းက သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ မႏၲေလးခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕မစခန္းမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ (၇)ၿမိဳ႕နယ္မွ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အရာရွိ (၇)ဦး၊ အျခားအဆင့္ (၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၅)ဦးတုိ႔အား သင္တန္း နည္းျပမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ (၆)ရက္မွ (၁၇)ရက္အထိ ရက္သတၱ (၂)ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။