၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္ ၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးစြမ္းရည္ႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးစြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ မဟာေ အာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ၈၄ လမ္း၊ ၃၉ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၄၀ ၾကားရွိ တည္ေဆာက္ဆဲ ၂၇ ထပ္ ဟိုတယ္ ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴး ႀကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးႏုိင္ဝင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးထက္ေအာင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲ ဝင္ၾကမည့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဟိုတယ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ "အခုၿပိဳင္ပဲြကို ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားေ ၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာမက ကမ႓ာ့ႏုိင္ငံမ်ားပါ မီးေဘး၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားလာေစရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝေဘးေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ဆံုး႐ံႈးမႈနည္းပါးသည္ထက္ နည္းပါးေစရန္ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္း၍ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အသက္ကယ္နည္းစနစ္ ကၽြမ္းက်င္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား ႀကံ့ခိုင္ေစရန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပိဳင္ပြဲၿပီးသြားပါက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ခဲ့ေသာ မီးၿငွိမ္းသတ္ေရးႏွင့္ ရွာေဖြကယ္ဆယ္ေရးဘာသာရပ္မ်ားကို မိမိတို႔သက္ဆိုင္ ရာ စခန္းအသီးသီးမွာ ဆက္လက္ေလ့က်င့္သြားၾကရန္ႏွင့္ မီးေလာင္မႈမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အေရးေပၚထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အသင့္ရွိေသာ မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သြားၾကေရး" တိုက္တြန္း ေျပာ ၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားက မီးၿငိွမ္းသတ္ယာဥ္ျဖင့္ အထပ္ျမင့္ မီးၿငွိမ္းသတ္စြမ္းရည္၊ ေရအကူေပးျခင္း၊ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုတြင္ High Pressure Pump အသံုးျပဳ၍ မီးၿငိွမ္းသတ္ေရးစြမ္းရည္၊ မီးခိုးပိတ္ေနေသာ အခန္းအတြင္း လူနာအား ရွာေဖြကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ႀကိဳးကူ၍ အျခားအေဆာက္အအံုတစ္ဖက္မွ လူနာအား ကယ္ဆယ္ျခင္း၊ ေလွကားတက္ျခင္းႏွင့္ ႀကံ့ ခိုင္ေရးစြမ္းရည္မ်ားအား ယွဥ္ၿပိဳင္ျပသၾကရာ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲအၿပီးတြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပရာ ထူးခၽြန္ဆုရၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ဆုမ်ားေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား၌ မႏၲေလးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ခုနစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လွ်င္ ၁၂ ဦးျဖင့္ အရန္မီးသတ္တပ္ဖဲြ႔ဝင္ ၈၄ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။