၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းႏွင့္ သဂၤတံုေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မဟာသႀကၤန္ကာလအတြင္း မႈခင္း ျဖစ္ပြားမႈ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား မရွိေစေရးတို႔အတြက္ အသိ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို မတ္ ၂၆ ရက္ ည ၈ နာရီက အဆုိပါေက်းရြာ ဓမၼာရံုအတြင္း၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ သဂၤတံုေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးတင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွဴး ဒုရဲမွဴးသိန္းဝင္းက မဟာသႀကၤန္ ကာလအတြင္း မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပြားမႈေလ်ာ့နည္းေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား မရွိေစေရး တို႔အတြက္ အက်ယ္တဝင့္ပညာေပးရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားက မိမိတို႔သိရွိလိုသည့္ မႈခင္းမ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေမးျမန္းရာ ဒုတိယရဲမွဴး သိန္းဝင္းက ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးသည္။

 အဆိုပါ အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ျပည္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။ ထိုသုိ႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမ်ား လံုးဝျဖစ္ ပြားျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ အမႈႀကီးျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ အျခားျဖစ္ပြားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းခဲ့သည္။