၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္

 ျမန္မာ့ရိုးရာ မဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြက္ မ႑ပ္မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လံုျခံဳေရးရႈေထာင့္ႏွင့္မကိုက္ညီပါက ကန္႔ကြက္တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ လံုျခံဳေရးပိုင္းမ်ားကိုလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ား အတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီး လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာန ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

 “ဒီႏွစ္မွာ မ႑ပ္ပံုေတြခ်ေပးကတည္းက သတ္မွတ္ဒီဇိုင္းပံုစံထုတ္ေပးဖို႔၊ သႀကၤန္လံုျခံဳေရးအစည္းအေဝးမွာ တင္ျပထားတာရွိတယ္၊ မ႑ပ္ ေဆာက္မဲ့သူ ေတြကလည္း အဲဒီအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ လို႔ ေျပာထားတယ္၊ မ႑ပ္ေတြေဆာက္ၿပီး လိုက္စစ္လို႔ မညီညြတ္တာေတြ႔ရင္ ကန္႔ကြက္မယ္၊ စစ္ေဆးၿပီး တာဝန္ရွိသူေတြဆီ တင္ျပသြားမွာပါ၊ လံုျခံဳေရးအျမင္အရ မသင့္ရင္ေတာ့ ကန္႔ကြက္ တင္ျပဖို႔ရွိပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး မ်ိဳးမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

 ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ လံုျခံဳေရးအင္အားကို သံုးပံုႏွစ္ပံု သံုးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္၍ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ပံုမွန္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျ ဖစ္သည္။

 “လံုျခံဳေရးက မႏွစ္ကအတိုင္း ပံုမွန္လုပ္သြားမွာပါ။ သႀကၤန္လံုျခံဳေရးေကာ္မတီဖြဲ႔ထားတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါတယ္။ မ႑ပ္ေတြ ေဆာက္ ၿပီးသြားရင္ လိုက္ၾကည့္မယ္။ လိုအပ္တဲ့ အတိုင္းအတာအတိုင္း လံုျခံဳေရးခ်ထားေပးမယ္။ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ေတြလည္း ေရးထားၿပီးၿပီ။ မ႑ပ္ေတြအေနနဲ႔ သူ႔မ႑ပ္နဲ႔သူ သူ႔လံုျခံဳေရးေတြခန္႔ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ သူတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္မယ္။ ၿမိဳ႕တြင္းလံုျခံဳ ေရးအတြက္ ခိုက္ရန္ မျဖစ္ပြားဖို႔၊ တုတ္၊ ဓားေတြပါလာမွာစိုးတဲ့အတြက္ စစ္ေဆးပညာေပးၿပီး သိမ္းသြားမယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

 ယခုႏွစ္ ျမန္မာ့ရိုးရာမဟာသႀကၤန္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္အစီအစဥ္၌ ၂၆ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္၊ ၇၃ လမ္းႏွင့္ ၇၇ လမ္းၾကားေနရာတြင္ မ႑ပ္ ၃၅ ခု ခ်ားထားေပးႏိုင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း။ မႏၲေလးခရီးသြားျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔မွစီစဥ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၏ ေရကစားႏွင့္ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ပ္မ်ား၊ စတုဒိသာေကၽြးေမြးေ ရးႏွင့္ နားေနမ႑ပ္မ်ားပါဝင္သည့္ ၆၉ လမ္း ႏွင့္ ၆၆လမ္းၾကားတြင္ မ႑ပ္ ၁၄ ခု၊ မႏၲေလးက်ံဳးအေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ေျခာက္ခု ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း လက္ရွိ တြင္ စာရင္းရွစ္ခု အနက္ ေလးခုအား ခြင့္ျပဳထားၿပီျဖစ္သည္။