၂၀၁၇ခုနွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္

  မႏၱေလးမဟာသၾကၤန္ပြဲေတာ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးမင္းေအာင္သည္ ေကာ္မတီဝင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးဝင္းေဇာ္ႏိုင္၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားလုိက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီက က်ံဳးပတ္လည္သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ားတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ၾကံ႕ခိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။ သၾကၤန္မ႑ပ္မ်ားစစ္ေဆးစဥ္ တိုင္းေဒသႀကီးလံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက မ႑ပ္မ်ားတြင္ တံခါး၊ လိုက္ကာ၊ ခန္းဆီးအကာအကြယ္မ်ားပါေသာအခန္းမ်ားမထားရွိရန္၊ မ႑ပ္မ်ားတြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕၊ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မ႑ပ္တာဝန္ခံမ်ား ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနွင့္အညီ မႏၱေလးမဟာသၾကၤန္ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာက်င္းပႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 မႏၱေလးက်ံဳးပတ္လည္ႏွင့္ၿမိဳ႕တြင္းတြင္ Star Family ၊ 9 Plus ၊ ၾကံ့ႏွစ္ေကာင္၊ The Rave ၊ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာန၊ MBA ၊ ဟိုတယ္မႏၱေလး၊ ေဆးတကၠသိုလ္ (မႏၱေလး)၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ နန္းၿမိဳ႕သူအလွျပမ႑ပ္၊ ခ်မ္းေအးမႏၱလာအပါအဝင္ မ႑ပ္ ၂၉ခု တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။