၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္

 လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ျမင္းျခံၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဧည့္ရိပ္သာ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျမင္းျခံခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီး အုန္းသြင္က လူကုန္ကူးမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာေျပာသည္။

 ထို႔ေနာက္ ျမင္းျခံၿမိဳ႕မစခန္းမွဴး ဒုတိယရဲမွဴး မ်ိဳးလြင္က လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူေမွာင္ခိုကြာျခားပံု၊ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ ျပည္သူႏွင့္အတူ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအားလံုး လက္တြဲဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ သြားေရာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာမွ လူကုန္ကူးမႈႏွင့္ လူေမွာင္ခို ျဖစ္သြားျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို ပရိုဂ်က္တာျဖင့္ ရွင္းလင္းေဟာေျပာသည္။

 လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးပညာေပးေဟာေျပာပြဲသို႔ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထိုးႀကီး၊ ငါန္းဇြန္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ၊ ၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။