၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၏ မႈခင္းပညာေပးယာဥ္ျဖင့္ တာဝန္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး၊ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရး၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းပညာေပးေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေရွ႕ရႈေသာ ရဲလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ျပည္သူမ်ားသိရွိေစေရးအတြက္ မႈခင္းအသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား၊ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္း၊ ပညာေပးဗီဒီယိုဇာတ္လမ္းမ်ားျပသ၍ မႈခင္းအသိပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝျခင္းအား ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီ ၅ မိနစ္ မွ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအထိ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ျပံဳးရြာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ေက်းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အနီးဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း ၂၃၀ ဦးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ဆက္လက္၍ ယင္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ၃၅ မိနစ္မွ ညေန ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္အထိ မတၱရာၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မေစ်းေရွ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အ.ထ.က(မတၱရာ)မွ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီး ေဒၚမ်ိဳးေကသီေက်ာ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ အနီးဝန္းက်င္ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၊ စုစုေပါင္း ၂၆၀ ဦးတို႔က ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကသည္။