၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၏အစီအစဥ္ျဖင့္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မႈခင္းပညာေပးျပခန္းယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ပညာေပးေဟာေျပာျပသလ်က္ရွိရာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ေရႊျပည္ေက်းရြာသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ပညာေပးေဟာေျပျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အဆိုပါ မႈခင္းပညာေပးျပခန္းယာဥ္သည္ ေရႊျပည္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ရဲမွဴး ဘခ်စ္က မႈခင္းအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ရဲအုပ္သက္ထြန္းဝင္းက လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ မူးယစ္တပ္စု(၁၆)မွ ရဲအုပ္ၿဖိဳးေဝေက်ာ္က မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသက္အႏၲရာယ္ဆံုးရႈံးမႈ၊ လူေနမႈဘဝမ်ားဆံုးရႈံးရျခင္းႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လက္ပန္လွရဲကင္းစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ေက်ာ္ခိုင္မိုးက မႈခင္းက်ဆင္းေရးအသိပညာေပးျခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း ေဟာေျပာေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အဆိုပါ မႈခင္းပညာေပးျပခန္းယာဥ္ျဖင့္ ပညာေပးေဟာေျပာရာသို႔ ေက်းရြာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား စိတ္ဝင္တစားလာေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကၿပီး ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေပးေဝခဲ့ၾကသည္။