၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္း လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရံုးတြင္ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴႀကီးမင္းေနာင္က ေက်ာက္ဆည္၊ စဥ့္ကုိင္၊ ျမစ္သားႏွင့္ တံတားဦးၿမိဳ႕တုိ႔ရွိ ဘူတာ၊ ေစ်း၊ ကားႀကီးကြင္း၊ ဟုိတယ္၊ မုိတယ္၊ တည္းခုိခန္း၊ City Mart၊ Shopping Center၊ Plaza စသည့္ လူအမ်ားဝင္၊ ထြက္သြားလာသည့္ ေနရာမ်ားမွ တာဝန္ခံ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ခ်ျပရွင္းလင္း၍ထူးျခားမႈရွိပါက သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသတင္းပုိ႔ ရန္၊ လံုျခံဳေရးတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ မုိင္းအသိ၊ မိုင္းသတိရွိေစေရးတုိ႔ကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးသည္။

 ဆက္လက္၍ ဦးေအာင္ဝင္း(မန္ေနဂ်ာ၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ေက်ာက္ဆည္)က လွည့္ကင္းမ်ား တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ (ေစ်းေကာ္မတီဝင္၊ တံတားဦး)က မသကၤာမႈေတြ႔ရွိ၍ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံ အေၾကာင္းၾကားပါက အျမန္လာေရာက္ေပးႏုိင္ေရး၊ ဦးတင္ကုိ (တိမ္လႊာျဖဴ စတုိး၊ စဥ့္ကုိင္ၿမိဳ႕နယ္)က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးကုိေဆြးေႏြးရာ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။