၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၂ရက္

 စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ Majesty Classic ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီက မႏၲေလးခရုိင္၊ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊစာရံေဂါက္ကြင္း၌ က်င္းပသည္။

 ၿပိဳင္ပြဲသုိ႔ အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းဗုိလ္ရွိန္၊ မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ႔ လံုျခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး  ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ စစ္ဘက္နယ္ဘက္မွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ Maruman Majesty golf Club မ်ားကုိ ဝယ္ယူအားေပးလ်က္ ရွိေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေဂါက္ဝါသနာရွင္ အားကစားသမားမ်ား၊ ျပိဳင္ပြဲႀကီးမွဴးက်င္းပေပးေသာ ေကာင္းျမတ္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား စုစုေပါင္း ၁၇၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အားကစားဝါသနာရွင္မ်ားက တီခံု(၁)တြင္ ေနရာယူထားၾကၿပီး အလယ္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဝင္းဗုိလ္ရွိန္ႏွင့္ ေကာင္းျမတ္ကုမၸဏီလီမိတက္ မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ ဦးေက်ာ္ႏုိင္ဝင္းတုိ႔က ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ယင္းေနာက္စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓါတ္ပံုရုိက္ၾကၿပီး ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားက ညေနပုိင္းအထိ မိမိတုိ႔အတြဲလုိက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကသည္။