၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္

 ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ AIP Foundation ၏ Road Safety Program in Mandalay, Myanmar က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအား ဆုိင္ကယ္ဦးထုပ္ အလံုး ၃၀၀၀ ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကြဲရပ္ရွိ အမွတ္(၁၉)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)တြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွမိုး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းရီ၊ AIP Foundation ဥကၠ႒ Greig Craft ၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလမ္းအသံုးျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြဲ႔အစည္း MORS မွ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနအသီးသီး မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္ဟာ ထိခိုက္ခံရႏုိင္ေခ်ရွိတဲ့ ဆိုင္ကယ္အသံုးျပဳသူမ်ား၊ ဆိုင္ကယ္စီးလိုက္ပါသူ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူေကာင္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးရာေရာက္ေၾကာင္း၊ အစိုးရက ခ်မွတ္ထားေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ အနည္းဆံုး ေလွ်ာ့ခ်ရန္ဆိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအေနျဖင့္ ဆုိင္ကယ္စီးရာတြင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္ ေဆာင္းျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္ နာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအတြက္ စံနမူနာျပလုပ္ေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း၊ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ကိုယ္လက္အဂၤါထိခိုက္ျခင္း၊ ရာသက္ပန္မသန္စြမ္းဖစ္သြားရျခင္း၊ အရြယ္မတုိင္မီ ေသဆံုးရျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္ေက်ာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

 ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္ (၂၉)အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၁၅)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၊ အမွတ္ (၁၉)အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)ႏွင့္ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၇) အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းမ်ားအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး မူလတန္းအလြန္ အလယ္တန္းအစ အရြယ္ရွိ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမတုိင္မီ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ ေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းအား ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မ်ား ေပးအပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လမ္းအသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ေဆာင္းၾကေသာ္လည္း စီးနင္းလိုက္ပါသူ ေက်ာင္းသြား၊ ေက်ာင္းျပန္ ကေလးသူငယ္ အမ်ားစုမွာ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္း အလြန္နည္းေၾကာင္း၊ UPS Foundation ကူညီေ ထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျပည္သူလူထုၾကား ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ား၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးတုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ လိုအပ္မႈအမ်ားဆံုး ကေလးသူငယ္မ်ားကို အရည္အေသြးအဆင့္မီ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း AIP Foundation ဥကၠ႒ကေျပာ သည္။

 ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား လမ္းအသံုးျပဳမႈဆုိင္ရာ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မ်ား မွန္ကန္စြာ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကုိ လက္ေတြ႔သ႐ုပ္ျပသျခင္းႏွင့္ One Helment One Life သ႐ုပ္ျပတင္ဆက္ျခင္း၊ ဆုိင္ကယ္စီး ဦးထုပ္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ အလွဴရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ မွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသဆံုးမႈႏႈန္း အမ်ားဆံုးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆံုး ျပႆနာအျဖစ္ တည္ရွိေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆ ၁၇၃၈၄ မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူ ၄၈၈၇ ဦးႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူ ၂၇၇၆၃ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြးမီ ဆုိင္ကယ္စီးဦးထုပ္မ်ားသည္ ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးမႈကို ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အျပင္းအထန္ ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ားကို ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။