၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ကို (၁၃.၄.၂၀၁၇)၊ မဟာသႀကၤန္အႀကိဳေန႔ နံနက္ (၀၇း၀၀)နာရီတြင္ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ ဖြင့္ပြဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ဆိုင္းအဖြဲ႔၊ စိန္ဒူးဝါးမဂၤလာဆုိင္းအဖြဲ႔တို႔ႏွင့္အတူ ယိမ္းအကမ်ား၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္အဆုိေတာ္ လင္းလင္း၊ ခ်စ္သုေဝ၊ သွ်ီ၊ ဆုန္သင္းပါရ္ အပါအဝင္ အဆိုေတာ္မ်ား၏ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕မတူရိယာအသင္းႀကီးႏွင့္အတူ အလွျပယာဥ္မ်ား၊ သံခ်ပ္အသင္းအဖဲြ႔မ်ားလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကမည္ျဖစ္သည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ အလွျပယာဥ္မ်ား၊ သံခ်ပ္အသင္းအဖဲြ႔မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚပါသည္။ လိုအပ္ေသာ ေနရာခ်ထားမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ဌာနမွဴး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန (၂၉ လမ္း၊ ၇၃ × ၇၄ လမ္းၾကား)သို႔ (၁၁.၄.၂၀၁၇)ရက္ေန႔အတြင္း ဆက္သြယ္စာရင္းေပးေစလုိပါသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္သူ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။