၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိသူမ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီတို႔အၾကား Right of Way ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုပြဲအခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျခာက္ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ Elite Telecom Public Co.,Ltd၊ Global Technology Co.,Ltd၊ Myanmar Board band Telecom Co.,Ltd၊ Myanmar Speed Net Co.,Ltd၊ Omini Focus Co.,Ltd၊ Ocean Wave Communication Group Co.,Ltd၊ Yatanarpon Teleport Public Co.,Ltd တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ Clean City၊ Green City၊ Smart City၊ Sustainable City တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ Smart City ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာမွာ Internet မပါဘဲ သြားလို႔မရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ေျခလွမ္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို တုိင္ပင္ၿပီး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔အခမ္းအနားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း”ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Right of Way ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၾကရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္း၊ လမ္းတံတားဌာန ဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္ တို႔ႏွင့္ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ကာ မွတ္တမ္းဓာတ္ပံု ရိုက္ကူးၾကသည္။

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ရပိုင္ခြင့္နည္းလမ္း Right of Way အရ ေကာ္မတီနယ္နိမိတ္အတြင္း ေျမေပၚ၊ ေျမေအာက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ပါက ယခုသေဘာတူညီမႈလက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ကုမၸဏီ ခုနစ္ခုသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။