၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္

 မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ၾကီးဌာနဝန္ၾကီး ေဒါက္တာရဲလြင္သည္ မႏၲေလးျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဒုတိယ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ဌာနမွဴးမ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တို႔ႏွင့္အတူ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ၾကီးခ၏မ်က္ရွင္ရပ္ကြက္၊ ၆၄ လမ္းႏွင့္၃၁ လမ္းဆံုတြင္ လမ္းတံတားဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေသာ အရွည္ေပ ၅၀၊ ေရသြားလမ္းအက်ယ္သံုးေပရွိ အုတ္ရိုးစီကြန္ကရစ္တံတား တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာက တံတားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္က အရည္အေသြးစံခ်ိန္စံညႊန္း ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၆၄ လမ္းႏွင့္ ၃၁ လမ္းဆံုအနီး ေငြတေခ်ာင္းေျမာင္းမၾကီး ေရစီးေရလာအေျခအေနကို ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးကာ ေျမာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေျမာင္းဆယ္စက္ယႏၱရားမ်ား အလြယ္တကူဝင္ႏိုင္ရန္ ေျမာင္းပတ္လမ္းေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ၃၁ လမ္း အား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာျမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ ဌာနမွဴး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔အား ေပါင္းစပ္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။