၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ m. Development Corporation(Myanmar)Co.,Ltd တို႔အၾကား ခ်မ္းျမေရႊျပည္ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ အခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာရဲလြင္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဌာနမွဴးမ်ား၊ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္မည့္ m. Development Corporation(Myanmar)Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေသာင္းထိုက္မင္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ေဒါက္တာရဲလြင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကားႀကီးဝင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္၍ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည့္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်ိန္ကာလအတြင္း အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ယံုၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ကားႀကီးဝင္းမ်ားကို ေခတ္ကာလႏွင့္ေလ်ာ္ညီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာဝန္တစ္ရပ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္က ကားဝင္းမ်ား၌ ျပႆနာေပါင္းစံုရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီမွတာဝန္ယူ၍ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတြက္ စည္ပင္သာယာရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဌာနဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အဆင့္ျမင့္ကားႀကီးဝင္း တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းက အေထာက္အကူျဖစ္လာမွာျဖစ္သည့္အတြက္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခက္အခဲမ်ားကို မိမိတို႔ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္ထြန္းႏွင့္ m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေသာင္းထိုက္မင္းတို႔က ခ်မ္းျမေရႊျပည္ခရီးသည္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္းအဆင့္ျမွင့္တင္ တည္ေဆာက္ ျခင္းလုပ္ငန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္မ်ားအျပန္အလွန္ လဲလွယ္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေသာင္းထိုက္မင္းက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အမွတ္တရ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကသည္။

 အဆိုပါ ခ်မ္းျမေရႊျပည္ခရီးသည္တင္ယာဥ္နားစခန္းကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အၿပီးတည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၁၅၀ ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကားဝင္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။