၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္

 မႏၲေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း အဆင့္ျမွင့္တင္ လမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေဇာ္မ်ိဳးလြင္၊ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ေအာင္၊ လမ္းတံတား ဌာနမွ တာဝန္ခံ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးဝင္းႏိုင္ႏွင့္ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕သစ္(၃)ရပ္ကြက္၊ ၅၈ လမ္းႏွင့္ ၅၉ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ငကၽြဲလမ္းၾကားရွိ ဧကရာဇ္လမ္းႏွင့္ ဓမၼာ႐ံုလမ္းတို႔ကို ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ႏုိင္လြန္ကတၱရာလမ္းခင္းျခင္းအား စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းကို ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးၾကၿပီး အဆိုပါ လမ္းအရွည္ စုစုေပါင္း ၁၃၃၀ ေပ၊ အက်ယ္ ၁၈ ေပတို႔ကို တာဝန္ခံအင္ဂ်င္နီယာအား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။