၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၇ ရက္

 မႏၲေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီးလူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဖလား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ျပပြဲ ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက အဆုိပါ လူထုအပန္းေျဖဥယ်ာဥ္ အတြင္း၌ က်င္းပသည္။

 စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ကစားကြင္းမ်ားဌာနမွ ဌာနခြဲမွဴး ေဒၚမိုးမိုးသန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ စိမ္းလန္းစိုေျပသာယာလွပေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု စိတ္ပါဝင္စားလာေစရန္ႏွင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေစရန္ အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အား ဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထိန္းသိမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္လာေစရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္သစ္သီးဝလံပန္းမန္ အဆင့္ျမင့္စိုက္ပ်ိဳးနည္းပညာမ်ား ဖလွယ္ႏိုင္ေစရန္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔မ်ားကို အိမ္တိုင္းအိမ္တိုင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးက်င္ေမာင္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပန္းဝါသနာရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးတင္လွ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဌာန ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးေဇယ်ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္တို႔က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ ျပပြဲ၊ ၿပိဳင္ပဲြႏွင့္ပတ္သက္၍ အသီးသီး ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ မီဒီယာမ်ားက သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။