၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန(မႏၲေလး)တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ သက္တမ္းလြန္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးနွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးျခင္းအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေအးရိပ္ၿငိမ္သုသာန္၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္ထြန္း၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အခြန္ဌာန၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ လမ္းတံတားဌာနတို႔မွ ဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ သန္းသန္းျမင့္၊ အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေအးၿငိမ္းျမတ္(ေဆးဝါး၊ ေဆးပစၥည္း၊ အလွကုန္ဌာန)ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေဆးကုမၸဏီမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ေဆးရံု၊ ေဆးကုမၸဏီ၊ ေဆးဆိုင္မ်ားမွ မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးမည့္ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကၿပီး မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးမည့္ သက္တမ္းလြန္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေျမက်င္းအတြင္း စြန္႔ပစ္ၾကၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က မီးရွုိ႕ဖ်က္ဆီးေပးၾကသည္။

 ယေန႔ သက္တမ္းလြန္ အစားအေသာက္၊ ေဆးဝါးႏွင့္ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးရာတြင္ ေဆးရံုမ်ား၊ ေဆးဆိုင္မ်ား၊ ေဆးကုမၸဏီမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ အလွကုန္ဌာန၊ ေဆးဝါးဓါတ္ခြဲဌာနတို႔မွ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၈၀၀ ေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိ သက္တမ္းလြန္ပစၥည္းမ်ားကို မီးရွို႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။