၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္

 ဧၿပီ ၇ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ ကမ႓ာ့က်န္းမာေရး အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားအား ဧၿပီ ၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁၆)အေျခခံပညာအထက္တန္းေ က်ာင္း ခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ဝင္းႏိုင္၊ စိတ္က်န္းမာေရးေဆး႐ံုႀကီး(မႏၲေလး)စိတ္က်န္းမာေရးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစႏၵာ၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ႏြယ္နီ၊ ခ႐ိုင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စုိး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဆြ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ လင္းလင္းခ်စ္ႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာ ဝင္းႏိိုင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ႏြယ္နီက "စိတ္က်ေဝဒနာ ေျပာဆိုတိုင္ပင္ပါ"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စိတ္က်န္းမာျခင္းဆိုတာ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းေစေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါရဲ႕ လကၡဏာမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ စိတ္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူမ်ား သိထားလိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္မ်ား၊ စိတ္က်ေဝဒနာသည္ မ်ားကို ကူညီျခင္း၊ စိတ္က်ေဝဒနာကို ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္က်ေဝဒနာရွင္ ႏွစ္သန္းခန္႔ရွိေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္ေနျ ပည္သူမ်ားက သိရွိလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ စႏၵာႏွင့္ ေဒါက္တာ လင္းလင္းခ်စ္တို႔က ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။