၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳ အေျခခံေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းသင္တန္းဆင္းပြဲကုိ ၾသဂုတ္ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီက အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ေဆာင္ဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းက သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းထူးခြ်န္ဆုရရွိၾကေသာ သင္တန္းသားမ်ားအား ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္သည္။

 ဆက္လက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္က သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ားေပးအပ္ၿပီး သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။

 အေျခခံေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းနည္းသင္တန္းသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရိွ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သား၊ တံတားဦး၊ စဥ့္ကုိင္၊ ပုသိမ္ႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္၊ မတၱရာ၊ သပိတ္က်င္း၊ စဥ့္ကူး၊ မုိးကုတ္၊ မိတၳီလာ၊ ဝမ္းတြင္း၊ သာစည္၊ မလႈိင္၊ ျမင္းျခံ၊ ေတာင္သာ၊ ႏြားထုိးႀကီး၊ ငါန္းဇြန္၊ ရမည္းသင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ေညာင္ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသား ၂၂ဦး တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ဇူလုိင္ ၁၀ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၈ရက္အထိျဖစ္သည္။