၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

 ၁၉၄၆-၈၈ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔(အထက္ျမန္မာျပည္) လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔ရံုးအေဆာက္အအံုသစ္ဖြင့္ပြဲ၊ တတိယအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေရြးခ်ယ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔ရံုးတြင္ က်င္းပရာ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒါက္တာယုယုေမ(လူရည္ခၽြန္) တက္ေရာက္သည္။

 ေရွးဦးစြာ လူရည္ခၽြန္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ေမာင္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္းႏွင့္ ေဒါက္တာသန္းဝင္းတို႔က အေဆာက္အအံုသစ္ကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစိုးသန္း(ေလးထပ္ကြမ္းလူရည္ခၽြန္)က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး လူရည္ခၽြန္ ၁၉၄၆-၈၈ လူရည္ခၽြန္အဖြဲ႔(အထက္ျမန္မာျပည္)ဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေမာင္ေမာင္ေလးက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား သည္။

 ဆက္လက္၍ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ေရြးခ်ယ္ပြဲကို က်င္းပရာ အထက္ျမန္မာျပည္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရန္ကုန္အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဥကၠ႒၏ သဝဏ္လႊာကို အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဌးက ဖတ္ၾကားကာ အထက္ျမန္မာျပည္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာကို အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာလႊမ္းမိုးက လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ပတ္လည္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာကို ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚသြယ္သြယ္ျမင့္ ကလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားသည္။

 ယင္းေနာက္ အလုပ္အမႈေဆာင္သစ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ေဒါက္တာသန္းဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔က ေဆာင္ရြက္ၿပီးအမႈေဆာင္ မ်ားက အဆိုျပဳျခင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အတည္ျပဳေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ လူရည္ခၽြန္ (၁၉၄၆-၈၈) အထက္ျမန္မာျပည္ ဥကၠ႒သစ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး လူရည္ခၽြန္ ေဒၚနန္းျမင့္ျမင့္လြင္က လူရည္ခၽြန္အေဆာက္အအံုသစ္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ရြတ္ဆို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾက သည္။