၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ယြန္းပညာေကာလိပ္၊ ပုဂံၿမိဳ႕၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ တိုက်ိဳအႏုပညာတကၠသိုလ္၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အာရွယြန္းလက္မႈအႏုပညာဖလွယ္ေရး သုေတသနစီမံကိန္းတို႔ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ တရုတ္၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ယြန္းလက္မႈအႏုပညာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အာရွယြန္းလက္မႈအႏုပညာျပပြဲ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ နည္းပညာဖလွယ္ပြဲ၏ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားသို႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမသန္း၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ျဖဴႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သမဝါယမတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)မွ တာဝန္ခံပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမို႔မို႔ရီ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သမဝါယမအသင္းစုခ်ဳပ္ဥကၠ႒ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ေညာင္ဦးခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ယြန္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ယြန္းထည္အသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ယြန္းပညာရွင္မ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသံရံုးမွ သံတမန္ Mr.Koga To Shimichi ၊ အာရွယြန္းလက္မႈ အႏုပညာဖလွယ္ေရး သုေတသနစီမံကိန္းမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး(ပါေမာကၡ) Ms.Sakurako Matsushima ၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ပါေမာကၡမ်ား၊ ယြန္းလက္မႈအႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားေသာဧည့္သည္ေတာ္ မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ပထမဦးစြာ အခမ္းအနားအစီအစဥ္မ်ားကို အာရွယြန္းလက္မႈအႏုပညာဖလွယ္ေရး သုေတသနစီမံကိန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ရွင္းလင္းေျပာၾကား ၍ အေသးစားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံရံုး၊ သံတမန္၊ ယြန္းပညာေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ျမန္မာ့ယြန္းထည္အသင္းဥကၠ႒တို႔က အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။

 ၎ေနာက္ ယြန္းပညာေကာလိပ္ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးေနမႈမ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚနီလာျမင့္က လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအသီးသီးယြန္းပညာပို႔ခ်ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာပါေမာကၡမ်ားကလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ယြန္းအႏုပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယြန္းပညာေကာလိပ္ သုေတသနႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန ဌာနမွဴး ဦးေမာင္လင္းကလည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္ယြန္း အႏုပညာရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုက်ိဳအႏုပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡ Mr.Norihiko Ogura ကလည္းေကာင္း၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံ ပါေမာကၡမ်ားက ၎တို႔၏ ယြန္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ရွင္းလင္းတင္ျပေဆြးေႏြး ၾကသည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားကို တိုက်ိဳအႏုပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡႏွင့္ ယြန္းပညာေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးတို႔က ေျပာၾကားသည္။

 ျပပြဲတြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ယြန္းထည္ပစၥည္း ၃၀ မ်ိဳး၊ ဂ်ပန္-ျမန္မာ ယြန္းပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္အရ ႏွစ္ႏိုင္ငံသင္တန္းသားမ်ား၏ လက္ရာပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး ျပပြဲကာလမွာ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္အထိျဖစ္သည္။ ၎ကာလအတြင္း ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ပညာရွင္ ၁၅ ဦးအား ျမန္မာ့ကညစ္ယြန္းပညာႏွင့္ ေရႊဇဝါယြန္းပညာရပ္တို႔အား ပို႔ခ်ေပးျခင္းႏွင့္ ဂ်ပန္-ျမန္မာ Student exchange program မ်ားအား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။