၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ သင္ယူႏိုင္ၿပီး လက္ေတြ႔ လူေနမႈဘဝတြင္ လုပ္ငန္းရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံေက်ာင္းတြင္ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက က်င္းပသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း၊ ေဆာင္းဒါးရက္ကန္းႏွင့္ အသက္ေမြးပညာသိပၸံေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚတင့္တင့္၊ ေက်းလက္ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းဟန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရက္ကန္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္းက သင္တန္းဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကသည္။

 အဆုိပါ သင္တန္းသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူငယ္လူရြယ္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ၂၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး သင္တန္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္အထိ စက္ခ်ဳပ္နည္းပညာအေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္တန္းကို စာေတြ႔လက္ေတြ႔ပို႔ခ် သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။