၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ရက္

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုးရွိ ၂၀၁၇ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီေတြ႔ဆံုပြဲ၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ယေန႔နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သစ္ေတာသင္တန္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေဒၚျမသူႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္း ေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္သီလြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ I.C.R.C (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ)မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊  I.F.R.C       မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ၾကက္ေျခနီသူနာျပဳတပ္ဖြဲ႔ တုိင္းတပ္ဖြဲ႔မွဴး ဦးဘုန္းေက်ာ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေျခနီ ေစတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ၂၀၁၇ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီဆုရ ထူးခြ်န္ၾကက္ေျခနီမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္အနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာခင္သီလြင္ကလည္းေကာင္း၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္းေကာင္း ရယူၾကသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးမွ ၂၀၁၇ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီေမာင္မယ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းဥကၠဌ ပါေမာကၡ  ေဒါက္တာ ေဒၚျမတ္သူႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ထူးခၽြန္ဆုမ်ား ေပးအပ္ရာ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီမ်ားက လက္ခံရယူသည္။

 ၂၀၁၇ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီမ်ားအတြက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၾကက္ေျခနီၾကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ(ယာယီ)အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ+ေဒါက္တာဥမၼာ KMC ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း မိသားစု တို႔ကလွဴဒန္းသည့္ ဗလာစာအုပ္ ၅၀၀ ကို အလွဴရွင္မ်ားကိုယ္စား မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၾကက္ေျခနီအသင္း စီမံ ေရးရာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၂၀၁၇ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီစခန္း စခန္းမွဴး ဦးျမင့္စိန္က လက္ခံရယူျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုမ်ားရိုက္ကူးၾကသည္။

 အဆိုပါ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီစခန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၄ မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပကာ လူမႈကရုဏာလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေစလ်က္ ထူးခၽြန္ၾကက္ေျခနီေမာင္မယ္မ်ားက လူထုအက်ဳိးအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။