၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္

​ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေညာင္ဦးခရုိင္ႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ကုသေရးဦးစီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္သည့္ အေျခခံတိရစာၦန္ က်န္းမာေရးအကူသင္တန္းဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီက ေညာင္ဦးၿမိဳ႕ တုိင္းရင္း(ၾကက္) မ်ဳိးထိန္းမ်ဳိးပြားၿခံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

​အဆုိပါ အေျခခံတိရစာၦန္က်န္းမာေရးအကူ သင္တန္းဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားသုိ႔ ေညာင္ဦးခရုိင္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ခရုိင္ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာ ေဒၚျမဝင္း (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)၊ ၿမိဳ႕နယ္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းဦးႏွင္႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အေျခခံ တိရစာၦန္က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္း စိတ္ဝင္စားသည့္ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ(၃၀)ဦးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေရွးဦးစြာ ေညာင္ဦးခရုိင္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ ခရုိင္ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာေဒၚျမဝင္း(ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး)က သင္တန္းဖြင္႔ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာထြန္းထြန္းဦးက သင္တန္းဖြင္႔လွစ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင္႔ သင္တန္းမွပုိ႔ခ်သင္ၾကားေပးမည့္ အေျခခံတိရစာၦန္က်န္းမာေရး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား အေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ ထုိ႔ေနာက္ သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားက ေမြးျမဴေရးႏွင္႔ ပက္သက္သည့္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ကုသေျဖရွင္းရမည့္ နည္းစနစ္မ်ားကုိ စာေတြ႕၊ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ႔ၾကသည္။

ျမိဳ႕နယ္အတြင္း တိရစာၦန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္ႏွင္႔ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားတြင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ဝင္ေရာက္လာပါက ထိေရာက္ လ်င္ျမန္စြာ ကုသေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင္႔လွစ္သည့္ အဆုိပါ အေျခခံတိရစာၦန္က်န္းမာေရး အကူသင္တန္းအား ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ၊ နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန (၄)နာရီအထိ (၃)ရက္ၾကာ သင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။