၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ၂၉ရက္

 စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္၊ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ေအာက္တုိဘာလက မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးသြားေသာအိမ္ေထာင္စု (၂၅)စုအား ႏုိင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ၂၉ရက္ နံနက္ ၉နာရီက စဥ့္ကူးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ျပီး အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ အိမ္ရာပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု (၂၅)စုအား တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ တုိ႔က စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္စု(၂၃)စုအား ေငြက်ပ္ ၁၅၇သိန္း၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ေထာင္စု (၁)စုအား ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ၊ စုစုေပါင္း အိမ္ေထာင္စု(၂၅)စုအား ေငြက်ပ္ ၁၆၈၅၀၀၀၀ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာစုိးသန္း၊ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕နယ္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္သန္းထြန္းႏွင့္ ေဒါက္တာေက်ာ္ႏုိင္ဦး၊ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏုိ္င္၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္ေအး၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ တုိင္းဦးစီးမွဴး ဦးမင္းဟန္၊ ျပင္ဦးလြင္ခရုိင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခရုိင္ဦးစီးမွဴး ဦးေစာျမင့္ထြန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးၾကည္သက္ေမာင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စု(၂၅)စုမွ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။