၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္

 က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန မႏၱေလး၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္ Imaging Center ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါတကၠသိုလ္ခမ္းမ၌ က်င္းပသည္။

 

 ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးေဒါက္တာျမေလးစိန္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီးေဒါက္တာစိုးသန္း၊ က်န္းမာေရးလူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင္တင္ေလး၊ မႏၱေလးေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမျမေအးတို႔ တက္ေရာက္ၾကျပီး Imaging Center အေဆာင္သစ္ကို ဖဲၾကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 ထို႔ေနာက္ တကၠသိုလ္ခန္းမ၌ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ၾကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ “Imaging Center သည္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာ တကၠသိုလ္အဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ေပးထားျပီး ဓာတ္မွန္၊ တီဗီြဓာတ္မွန္စက္မ်ား ထားရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစက္မ်ားကို အသံုးျပဳျပီး ဘြဲ႕ၾကိဳ၊ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ယခုထက္ပို၍ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိျပီး ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကေစလိုေၾကာင္း’’ ေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ က်န္းမာေရး လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေသာ ဘာသာရပ္ႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၀န္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ Imaging Center အေဆာင္သစ္ ေမာ္ကြန္းကမၸည္းေက်ာက္စာကို အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ ပက္ဖ်န္းျပီး အေဆာင္သစ္ကို လိုက္လံၾကည့္ရႈသည္။

 မႏၱေလးေဆးဘက္ဆိုင္ရာနည္းပညာတကၠသိုလ္ကို ၂၀၀၀ ျပည့္နွစ္ ေမ ၁၂ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ ၁၆၂၃ ဦးနွင့္ ဘြဲ႕လြန္ပညာရွင္ ၃၀ ဦး ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။