၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္း(အထက္ျမန္မာျပည္)တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေသာ ေဆး႐ံုစီမံခန္႔ခြဲမႈသင္တန္းဖြင့္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဆး႐ံု သင္တန္းခန္းမ တြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ စိုးသန္း တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖြဲ႔၊ နာယက အၿငိမ္းစား ဒုတိယဝန္ႀကီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ျမဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း(မႏၲေလး)ဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ျမင့္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ သန္းသန္းျမင့္၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖဲြ႔ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေက်ာ္ဝင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္း(အထက္ျမန္မာျပည္)ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ၾကည္ရွင္ ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ျမဦးႏွင့္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ျမင့္တို႔က အမွာစကားေျပာၾကား၍ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖဲြ႔ ဥကၠ႒က ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ား အသင္း(အထက္ျမန္မာျပည္)ဥကၠ႒က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား၍ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု႐ုိက္ကူးၿပီး အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းသည္။

 ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖြဲ႔မွ ပဥၥမအႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာဝန္အသင္း၊ ေဆး႐ံုအုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာအဖြဲ႔ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားအသင္း(အထက္ျမန္မာျပည္)တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ သင္တန္းျဖစ္သည္။ သင္တန္းကို ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၇၀)ဦးတက္ေရာက္ ၿပီး ဆရာဝန္ႀကီး (၂၈)ဦးတုိ႔က ေခါင္းစဥ္ (၄၈)ခုျဖင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္သည္။