၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္

 ေက်ာက္မ်က္ရတနာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၲေလး) ၂၀၁၄-၂၀၁၇သက္တမ္း ပဥၥမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝးကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္ နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၂၆လမ္းႏွင့္ ၆၆လမ္းေထာင့္ရွိ ဆီဒုိးနားဟုိတယ္၊ အမရပူရခန္းမ၌က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) ဥကၠဌ ဦးျမင့္ဟန္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး ဘ႑ာေရးမွဴး ဦးျမေက်ာ္စြာဝင္းက ႏွစ္ခ်ဳပ္ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

 ဆက္လက္၍ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) အသင္းရံုးအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ရန္ အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ၾကရာ အသင္း ဥကၠဌ ဦးျမင့္ဟန္က လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(မႏၲေလး)သည္ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေက်ာက္မ်က္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တရားဝင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးလုပ္ငန္း လုိင္စင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ား ျပည္ပသုိ႔ တရားဝင္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနသုိ႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္း၊ မႏၲေလး-မူဆယ္လမ္းတြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္မ်ား ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး စုေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္း (OSS)ကုိ မႏၲေလးတြင္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။