၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္

 ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈမဟာသႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလတြင္ ဦးပိန္တံတားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္သူ မ်ားျပားသည့္အတြက္ တံတားႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္ ယာယီျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြက်ပ္ သိန္း ၄၀ သံုးစြဲ၍ အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေျပာသည္။

 “ဦးပိန္တံတား ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ရန္ပံုေငြလုိအပ္ေနတယ္။ ေလာေလာဆယ္ သႀကၤန္တြင္း တံတားႀကံ့ခိုင္မႈအတြက္ ယာယီျပဳျပင္ဖို႔ ေတာင္မင္းႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႔ထံ တံတားျ ပဳျပင္ဖို႔လွဴဒါန္းထားတဲ့ ေငြက်ပ္သိန္း ၄၀ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ”ဟု ဝန္ႀကီးကေျပာသည္။

 ထို႔ျပင္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ဦးပိန္တံတားေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာမွႈ အထူးမ်ားျပားသည့္အတြက္ တံတားႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ျပည္သူမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ ညႊန္ၾကားထားသည္။

 ဦးပိန္တံတားႀကီးအား ေရွးမူမပ်က္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၃ ရက္မွ စ၍ အလွဴရွင္ Myanmar Tea Wood ကုမၸဏီမွ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တံတားႀကီး၏ ႀကံံ့ခိုင္မႈအားနည္း သည့္ အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရပ္နားထားခဲ့သျဖင့္ ဆက္လက္ျပဳျပင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဦးပိန္တံတားႀကီးသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိေနၿပီျဖစ္၍ ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေဆြးေျမ့ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ငါးႀကိမ္တိုင္ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အျပင္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္လည္း ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ က်ပ္ ၁၃၄ သိန္း အကုန္က်ခံ၍ ျပဳျပင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ တံတားႀကီးအား ႀကံ့ခိုင္မႈရွိေစရန္အတြက္ ယခင္ကလည္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး တံတား၏ အခန္းေပါင္း ၄၈၁ ခန္းအနက္ ႀကံ့ခိုင္မႈမရွိေတာ့သည့္ ၆၁ ခန္းမွ တိုင္မ်ား၊ ၾကမ္းခင္းမ်ား၊ ထုတ္တန္းမ်ားႏွင့္ ဆင့္တန္းမ်ားကို အစားထိုးလွဲလွယ္ခဲ့သည္။ တံတားႀကီး၏ ေရွးေဟာင္းတိုင္မ်ားအား ဗားကရာေက်ာင္းဝင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၾကမ္းခင္းမ်ားအား ေတာင္ မင္းႀကီး ေဂါပကအဖြဲ႔ရံုးတြင္လည္းေကာင္း စနစ္တက် သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန(မႏၲေလးဌာနခြဲ)မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။