၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္

 ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုး)ဖြင့္လွစ္ျခင္း (၇)ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားႏွင့္ အလွဴေငြေပးအပ္ပြဲကို မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ သံစဥ္ပန္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအဖြဲ႔က အသင္းႀကီး၏ သီခ်င္းျဖင့္ သီဆိုဖြင့္လွစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးျမတ္ဦးက ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားကာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္အဂၤါမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္း(မႏၲေလး)မွ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားက မိတ္ဆက္ဂါရဝျပဳၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ မသန္စြမ္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားအား ေပးအပ္လွဴဒါန္း သည္။

 ဆက္လက္၍ အလွဴရွင္မ်ားက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ ရန္ပံုေငြအတြက္ အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးရံုးခြဲ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းထက္ေအာင္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။